IMÁDSÁGOK

CSALÁDI LITURGIA NAGYHÉTRE (Készült a koronavírus-járvány idején 2020-ban)

Az alábbi imák az újfehértói Római Katolikus Egyházközség és Filiáinak értesítőjében (is) olvashatók.

Imádság nagy szükségben és szorongattatásban magunkért és másokért

Az Atya áldása, a Fiú szeretete és a Szentlélek ereje, Mária anyai oltalma, a szent angyalok segítsége és minden szentek közbenjárása legyen velünk és kísérjen bennünket mindenhol és mindörökké. Amen.

Krisztus megváltott minket, megtörte a gonosz hatalmát! Ezért mondhatom: „Jézus nevében és Mária nevében megparancsolom nektek, gonosz lelkek: Távozzatok tőlünk s ne merészeljetek visszajönni, minket megkísérteni és nekünk ártani. Jézus! Mária! Jézus Mária! Jézus Mária! Szent Mihály, segíts bennünket! Szent Őrangyalok, őrizzetek meg bennünket a gonosz ellenség cselvetéseitől! Ámen.
(Gondos István apát úr adta ezt az imát egyik testvérünknek.)

Családok imája – a családokért

Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért. Segítsd a házaspárokat, hogy a hitet és a hűséget megőrizzék és az életet szeretetben szolgálják. Nyisd meg a gyermekek és a fiatalok szívét, hogy kibontakozzék bennük a keresztségben kapott hit csírája, és növekedjenek emberségükben.

A házasság előtt állók pedig merjenek remélni boldog házasságot, és tisztán megélt szerelemmel készüljenek arra. Fogadd el hálaadásunkat a hűséges, az életre nyitott, örömteli házasságokért. Áraszd kegyelmedet és áldásodat nemzetünk minden családjára, különösen azokra, akik házasságukban nehézségekkel küszködnek. Világosítsd meg a közélet felelőseit, hogy felismerjék, mit kell tenniük a család és a haza javára. Segítse családjainkat a Szent Család példája és közbenjárása. Ámen.

Szentségi áldás előtti fohász és ének

Pap: Mennyei kenyeret adtál nekik!
Hívek: Amely minden gyönyörűséggel teljes!

1. Azért ezt a nagy Szentséget leborulva imádjuk. Teste és Vére a Krisztusnak, mert itt vagyon, jól tudjuk. Ha elménkkel meg nem fogjuk, hitünkkel megfoghatjuk.

2. Az Atyának és Fiúnak dicséret és tisztesség. Szentlélekkel egyetemben, áldás örök dicsőség. Háromságban egy szent Istent, áldjon minden nemzetség. Ámen.