Az Országgyűlés 2000-ben nyilvánította február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává. A diktatúra éveiben a pártállam semmibe vette az emberi jogokat, államosította a magántulajdont, akadályozta az egyházak működését, megtagadta a szabad véleménynyilvánítást, korlátozta a sajtószabadságot. A kommunizmus évtizedei alatt világszerte százmillióan vesztették életüket éhínségben, kényszermunkatáborokban, kegyetlen kivégzések által. A kommunizmus áldozatainak tekintjük azokat az embereket és családokat is, akiket a diktatúra a maga hétköznapi valóságában nyomorított meg lelkileg és testileg.

Tégláson 2012. február 26-án gyűltünk össze ökumenikus megemlékezésre a görög katolikus templomban. A Himnusz eléneklése után Urgyán Antal görög katolikus parókus bevezető szavait hallgattuk meg. A Római Katolikus Egyház képviseletében Tamás László káplán atya mondott az alkalomhoz illő verset, majd Molnár Csilla református tiszteletes asszony olvasott a Szentírásból. Végül Szegedi Attila, városunk közéleti szereplője emlékezett meg országunk és történelmünk eme szomorú és szégyenteljes időszakáról.

Elénekeltük a Szózatot, és a lelkipásztorok áldását fogadhatták az egybegyűltek.

Végül a templomkertben lévő kopjafákhoz vonultunk, és az áldozatok emlékére mécsest, gyertyát gyújtva a székely himnusz eléneklésével zártuk megemlékezésünket.

Mindannyian kötelességünknek érezhetjük felidézni e történelmi korszak nyilvánvaló és alattomos hazugságait, a kommunizmus mögé bújtatott diktatúra mindennapjait. Elmondani a ma felnövő nemzedéknek, hogy mindez a szörnyűség soha ne következhessen be újra.

Sarkady Zoltánné