2012. január 28-án, Juhász Imre atya szervezésében, és kíséretében egyházközségünkből, több mint 20 fiatal vett részt a Szent József Gimnázium által meghirdetett projektnapon.

A szervezők, tanárok, az iskola vezetősége nagy szeretettel fogadták a környező településekről érkező gyerekeket és a kísérőiket.

Különböző érdekes programokat kínáltak, célul kitűzve a hagyományos megismerési módszerek új lehetőségekkel való kibővítését. Ki-ki kíváncsiságának megfelelően választhatott az íjászat, vívás, a fizikai és kémiai kísérletek, érdekességek, az angol és olasz nyelv lehetőségei és a hagyományőrzés közül. Valamint bepillanthattunk az iskola LEGO robot program folyamatába is. A változatos lehetőségek köré spontán szerveződtek a gyerekek, majd a tanárok irányításával hamar elmerültünk a természettudományok rejtelmeibe. A sok érdekes téma új lehetőségeiben gondolkodva, hamar elröppent a délelőtt, amelyet ott töltöttünk. Finom ebéddel megvendégelve, zártuk le látogatásunkat a katolikus iskolában.

Valamennyien, gyerekek és felnőttek, sok új ismerettel, szép élménnyel, maradandó lelki ajándékokkal töltekezve indultunk haza.

Jeczkó Levente, Újfehértó

Vasvári Pál Ált. Isk. 6.o.