Kiemelt
A Szent László-szobor megáldásáról készült kisfilm itt megtekinthető:

Plébánosi köszöntő

Isten hozta a Római Katolikus Egyház Újfehértó honlapján!

Honlapunk nem csak katolikusoknak, hanem azoknak az érdeklődőknek is segítséget kíván nyújtani, akik keresik az utat Istenhez. Tartalmas böngészést kívánok és szeretettel várom vissza!

Juhász Imre plébános


Papjaink

Juhasz_Imre
Juhász Imre
plébános
Született: 1964. április 20., Abaújszántó
Pappá szentelték: 1992. június 20., Eger

Életút:
1992-1993: káplán Mátészalkán
1993-1996: káplán Miskolcon (Szent Anna)
1996-2000: káplán Nyíregyházán
2000-2008: plébános Baktalórántházán
2008-tól plébános Újfehértón(név, fénykép, elérhetőség)

Mezes_Attila
Mézes Attila
kisegítő lelkész
Született: 1960. május 11., Debrecen
Pappá szentelték: 2000. október 23., Debrecen

Életút:
1997-1998: állandó diakónus Nyírbátorban
1998-1999: állandó diakónus Ajakon
1999-2000: állandó diakónus Nagykállón
2000-2006: plébános Aranyosapátiban
2006-2008: plébános Nyírbélteken
2008-2010: plébános Mezőladányon


Vasárnapi hirdetés

„Minden forrásom belőled fakad!” 245/2020. szeptember 13.

Katolikus Híradó

Katolikus Híradó

az újfehértói Római Katolikus Egyházközség és Filiáinak értesítője 2021. június 13. XII. évf. 24. sz. Évközi 11. vasárnap

A vírusok elleni védekezésben a szabályok betartása mellet az immunrendszer a felelős. Ezt a bennünk lévő félelem teheti tönkre. A világtörténelemben teljes félelemmentességet mindez idáig csak a Megváltó Krisztus tudott adni az emberiségnek. Őt kövessétek!” (Dr. Csókay András)  

14. hétfő

8.00 Kolping mise

15. kedd

18.00

16. szerda

7.00

17. csütörtök

18.00

18. péntek

7.00

19. szombat

18.00

20. Évközi 12. vasárnap 8.00 és 9.30. szm.

1. Jövő vasárnap a két szentmise között Szt. Mónika imát végzünk. 2. Gratulálunk mindazoknak a hittanosainknak, akik sikerrel fejezték be általános iskolai tanulmányaikat és ezekben a napokban ballagtak v. a hétvégén fognak elballagni. Nekik és minden hittanos gyermeknek tartalmas kikapcsolódást és jó nyári szünetet kívánunk. 3. Az anyaszentegyház házasságot hirdet. Incze Ákos rk. nőtlen feleségül veszi Gidófalvi Kitti róm.kat. hajadont. Valamint Szabó Mihály rk. nőtlen feleségül veszi Székely Bianka ajaki rk. hajadont. Hirdettetnek másodszor. Továbbá Ifjú Koncsos György újfehértói rk. nőtlen Nyíregyházán veszi feleségül Makara Beáta újfehértói rk. hajadont. Hirdettetnek először. Hajdúnánáson Ilyés Sándor h.dorogi rk. nőtlen feleségül veszi Éles Ágnes dobóruszkai rk. hajadont. Hirdettetnek másodszor. Továbbá Vasas János sajóbábonyi származású rk. nőtlen feleségül veszi Zsadányi Dóra hajdúdorogi görkat. hajadont. Hirdettetnek először. Kálmánházán: Gyurecskó Dávid rk. nőtlen feleségül veszi Bak Tícia görkat. hajadont. Hirdettetnek másodszor. Továbbá Boda Gábor rk. nőtlen Ibrányban veszi feleségül Zsiros Vanessza ibrányi szárma- zású ref. hajadont. Hirdettetnek először. Aki tudna köztük valamilyen házassági akadályról, az tartsa lelkiismereti kötelességének és jelentse azt a plébánián. 4. E hét pénteken 18-án, délután 2 órától lesz nagytiszteletű Lipták Pál nyugalmazott református lelkipásztor temetése a református templomban, utána pedig hamvainak a temetőben való elhelyezése. Imádkozzunk érette, aki hosszú évtizedeken keresztül szolgálta és vezette az újfehértói református gyülekezetet. Aki templomunkban az ökumenikus imaheteken szolgált, s nemcsak velünk, de az előttünk szolgált paptestvérekkel is testvéri kapcsolatot ápolt. Adjon az Úr családjának is megnyug-vást az ő szent akaratában! 5. Lehet még jelentkezést beadni a püspökségre, akik az egyházmegye papi szolgálatára jelentkeznek. 6. A héten különféle ruha és lábbelik, valamint bútorok érkeztek (szekrény, heverő, stb. Akinek szüksége van rá, hétfőn délután 4-től vihet belőle maga és szerettei számára. 7. Ma este fél 8-kor Kálmánházán a fatimai engesztelő imaest szentmiséjét bemutatja és prédikál Keresztes László aranymisés nyugalmazott plébános úr aki ebben az esztendőben ünnepli pappá szentelésének 50. évfordulóját. A szentmise után szokott módon gyertyás körmenetet tartunk. Szeretettel hívjuk rá kedves híveinket. 8. Szeretettel hívjuk híveinket június 30-án, szerda este 6 órára, a kö- vetkező Szt. József szentmisére és prédikációra. Vendégünk az idén ezüstmisés Molnár József nyírbélteki plébános úr. Hajdúhadház:1.Vasárnap 8-kor rk. szm. Hajdúdorog: 1. Vasárnap 9.30-tól lesz a szm. Téglás: 1.Csütörtökön 17-től, vasárnap 9.30-tól lesz szm. Hajdúnánás: 1. Csütörtökön 17-től, vasárnap 11-től lesz szm. Kálmánháza: 1.Jövő vasárnap reggel 8-kor lesz a szm. Egyházmegyei Nyári Programajánlatok fiataloknak, gyerekeknek

1. Az Ifjúsági Iroda idén is megszervezi a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye ifjúsági táborát, melynek mottója: Merjünk növekedni Krisztussal! Várjuk minden 13-18 év közötti fiatal jelentkezését, akik szeretnének bekapcsolódni egyházmegyénk ifjúsági életébe. Továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok élményeken és élettapasztalatokon keresztül megismerjék a krisztusi út ajándékait, ezért bátorítjuk őket egy közös időtöltésre 2021. július 19-25. között. A tábor idei témáinak középpontjában az érzékszervek állnak: célunk, hogy a látás, hallás, az ízlelés és szaglás, valamint tapintás csodáján keresztül felfedezzük Istent és az élet ajándékait. Ebben vezetnek majd bennünket egyházmegyénk papjainak elmélkedései és foglalkozásai. A tábor helyszínei a következők: hétfőtől péntekig Telkibányán táborozunk, majd hagyományainkat követve a péntek délutánt Leveleken töltjük, ahonnan szombat reggel egy gyalogos zarándoklat formájában együtt indulunk Máriapócsra, hogy bekapcsolódjunk egyházmegyénk vasárnapi búcsúi ünnepébe. A tábor részvételi díja 10.000 Ft/fő, amelyet érkezéskor szükséges befizetni. Lehetőség szerint, kérjük a plébánosok anyagi hozzájárulását a jelentkezők számára. Az induláskori utazás busszal történik, két helyszínről indulva (Nyíregyháza és Debrecen). A hazaérkezés helyszíne Máriapócs, ahová a fiatalok családjait várjuk egy közös ünneplésre, egyházmegyénk búcsújának keretében. A táborba történő jelentkezés határideje: 2021. június 30, amelyet kétféleképpen tudnak megtenni: elektronikusan, illetve papír alapon. Az elektronikus jelentkezéshez, az alábbi felületen található űrlapot szükséges kitölteni: https://forms.gle/kKpF4tHqKenm3XLC7Azok számára, akik a papír alapú jelentkezést választják, a plébánián igényelhetnek. A jelentkezési lapokat június 30-ig kell visszajuttatni a Püspöki Hivatalba. Ezt követően, a regisztráló fiatalok számára e-mailben küldjük el a táborral kapcsolatos további tudnivalókat, várhatóan július első hetében.

Ima a papokért 

Szentlélek, ki az ajándék és az örök élet forrása vagy! Töltsd el papjaink szívét belső bizonyossággal, hogy szeretetre, dicsőítésre és szolgálatra vannak kiválasztva. Engedd, hogy megízleljék barátságodat, töltsd el őket örömöddel és vigasztalásoddal, segítsd őket, hogy legyőzzék a nehézségeket, s ha elestek, bizalommal tudjanak fölkelni; tedd őket isteni szépséged tükrévé. Adj nekik bátorságot, hogy el tudják fogadni korunk kihívásait és kegyelmedet, hogy ezáltal elvihessék Jézus Krisztus jóságát és emberszeretetét az embereknek. Ámen. (Szent II. János Pál pápa)

Amiért szentmisén fontos személyesen is találkozni Krisztussal

Otthon is lehet imádkozni, nem kell a templomba elmenni.” – mondják sokan. Ám akik így érvelnek, azok gyakran még otthon sem teszik meg ezt. Ráadásul a Krisztussal való valóságos találkozásra leginkább a templomban van lehetőség – ahol a szentségi színeket őrzik –, még inkább pedig a szentmisében, ahol az Úr Jézus a szemünk láttára is megtisztel minket, amikor az átváltoztatás szavára leszáll az oltárra a kenyér és a bor színe alatt. A keresztfán Jézus felajánlotta magát Istennek értünk a bűneink bocsánatára. Ugyanígy a szentmiseáldozatban – amely Krisztus egyetlen áldozatának jelenvalóvá tétele – a hívek csatlakoznak szenvedő Mesterükhöz a Golgotán, ahogyan Szűz Máris és Szent János apostol abban az időben. Vele együtt mi is felajánljuk életünket, áldozásnál pedig egyesülünk Vele. „Urunk és Istenünk” (vö. Jn 20,28) a legtökéletesebb módon ajánlotta fel magát értünk, ezért nekünk is a legtökéletesebb módon kell imádnunk Őt: a szentmisében, valóságosan az Eucharisztiában. (Jámbor Tibor)

Elérhetőségünk: plébánia: 42/290-078,  Imre atya: 30/3739519, Tamás atya: 30/5748188, Attila atya: 30/359-2427 www.ujfehertoiplebania.hu

Újfehértó C tábla_EFOP_1.3.5

Projekt azonosítószáma:              EFOP-1.3.5

Pályázó neve:                                   Római Katolikus Egyház

Projekt címe:                                     A Római Katolikus Egyház társadalmi szerepvállalásának erősítése a közösségek fejlesztésével Újfehértón

Szerződés száma:                            EFOP-1.3.5-16-2016-00260

Támogatás összege (Ft):                                              24 586 200

Összköltség (Ft) :                                                            24 586 200

A projekt megvalósításának kezdete:                    2017.03.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje:          2020.09.28.

Záró elszámolás benyújtásának határideje:         2020.12.27.

Támogatási intenzitás:                                                  100%

Projekt szakmai tartalma:

A projektet 2017. március 1. – 2020. június 30. között valósítjuk meg. A projekt időtartama: 40 hónap. A szakmai programok előkészítésére 2017. március hónapban kerül sor. A toborzást 2017. április és május hónapban tervezzük. A rendszeres szakmai programokat pedig 2017. júniusában tudjuk megkezdeni. Célcsoport toborzása, bevonása: az együttműködő partnerek bevonásával, és az önkéntesekkel együtt 2017. április és május hónapban toborzó-tájékoztató napokat tartunk. Ismertetésre kerülnek a tervezett programok, a projekt részletei. A toborzás egyszerre több településen történik, egymással párhuzamosan. Önképzés célja a projektben résztvevő szakemberek, önkéntesek felkészítése, szakmai támogatása. A célcsoporttal foglalkozó, találkozó szakemberek szolgáltatásokra való felkészítése olyan tréning elemekkel, amelyek program specifikus ismereteket, és egyéb továbbképzési elemeket tartalmaznak. Kötelezően biztosítjuk a projektben résztvevők számára az esélyegyenlőségi képzésben való részvételt. A projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása: a projekt sikeressége nagymértékben függ attól, mennyire sikerül „megnyernünk” a szülők, családok támogatását, illetve milyen mértékben tudjuk őket közvetlenül bevonni a programokba. A generációk közötti együttműködés egyik alappillérje lenne jelen projektünkben az Idősek napi rendezvény megvalósítása. Terveink szerint a 3 év alatt összesen 15 alkalommal meglátogatjuk, és köszöntjük az időseket a fiatalabb generáció részvételével. Önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtanának megszervezése, közvetítése: tekintettel arra, hogy szervezetünk regisztrált Közérdekű önkéntes tevékenységet folytató szervezet, így tagjainkra mindig számíthatunk, ha önkéntes tevékenységről van szó. Önkéntesek munkájával tervezzük, hogy programjainkon, rendezvényeinken ellássák a regisztrációs feladataikat. A projektbe bevonni kívánt Projektasszisztens közreműködésével a tevékenység jól szervezett, szakmailag is jól koordinált. Kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések- új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezettel (Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.): a szakmai elvárásoknak megfelelően együttműködést kívánunk kialakítania az Új Nemzedék Nonprofi Kft-vel is. A kötelező adatszolgáltatás terén, a szakmai elvárások teljesülése terén, a szervezett, a projekt megvalósításához kapcsolódó szakmai események, és képzések terén egyaránt.Képzések, tréningek lebonyolítása 30 fő részére az alábbi témakörökben: Kommunikáció, önismeret, mentálhigiéné és szelektív hulladékgyűjtési ismeretek, és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek. Tekintettel arra, hogy a projekt egyik alappillére a fenntartható fejlődés, és folyamatosan nagy gondot kell fordítani erre a projekt elemre, így nélkülözhetetlen, hogy célcsoporttagjaink részére is átadjuk ezeket az ismereteket. Helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése 25 alkalommal kívánunk Kézműves napokat szervezni, ahol ismerkedünk a kézműves szakmákkal. Egyedi tárgyakat készítünk a különböző ünnepek közeledtével. Szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében félévente 2 alkalommal Preventív célú szabadidős programokat szervezünk ahol a különböző kultúrákkal kívánjuk megismertetni tagjainkat. Közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése évente két alkalommal. Hagyományőrző Nap elnevezésű, olyan nagyobb méretű rendezvényt megszervezni, ahová 500-1000 fő megjelenését várjuk. Témája mindenképpen helyi hagyományápolás, és generációk találkozása lenne. Családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelést segítő programok támogatása két havonta szeretnénk Életvezetési tanácsadást fiatalkorúak, fiatal házasok és gyermekes családok részére biztosítani. Továbbá ebben a programelemben Devianciák megelőzését szolgáló előadássorozatot is kívánunk megvalósítani. Két elemből áll 1. A kábítószer fogyasztás veszélyei, következményei, az elkerülés lehetőségei, és a 2. A bűnmegelőzés, bűnözővé válás elkerülése előadás sorozatok. A programokat egész naposra tervezzük, az előadássorozatok mellett egy „Drogsátor” is felállításra kerül, ahol témához kapcsolódó kérdéseket személyesen szakembereknek fel is tehetik az érdeklődők. A projekt megvalósításához nélkülözhetetlen eszközök beszerzése (projektor, laptop, kamera, fényképezőgép), és bérlése (hangosító berendezés).

efop_1_3_7_17_2017_00257_c_fekvo_nyomdai

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.7

Pályázó neve: Római Katolikus Egyház Újfehértó

Projekt címe Egyházi és civil közösségfejlesztés Hajdúhadházon és Tégláson

Szerződés száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00257

Támogatás összege: (Ft) 43.597.192,-

Összköltség: (Ft) 43.597.192,-

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.01.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.12.31.

Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2020.06.29.

Támogatási intenzitás: 100%

Projekt szakmai tartalma:

Közösségfejlesztés –közösségi (re)integráció, közösségbe vonás, közösségben tartás, különös tekintettel a kisebbséghez tartozó és a fogyatékkal élő személyekre.

Új közösség létrehozása: Terveink szerint létre kívánunk hozni egy új kis közösséget . Így kívánjuk a fiatalabbakat egy kis közösséggé formálni, és létrehozni kívánunk „Újfehértó Női Kör”-t . Az aktív regisztrációval rendelkező helyi kis közösség főként karitatív, és közösségfejlesztő feladatokat lát el, és évente legalább 2 alkalommal belép az erre a célra létrehozott honlapra.

Mediáció: a társadalmi együttélés javítása és a közösségfejlesztés témájában a projekt keretein belül kívánunk bevonni egy szakembert, aki kidolgozza, hogy melyek azok az eszközök és módszerek, amelyeket alkalmazva elérjük a megcélzott tevékenységet.

Közösségi tér kialakítása, működtetése: terveink szerint a megvalósítás helyszínén egy Közösségi Kuckót kívánunk létrehozni, és a projekt teljes időtartama alatt működtetni. Bútorokkal, és számítógépekkel, hozzá tartozó egyéb kiegészítő tartozékokkal felszerelni, ahová a településen élők ellátogathatnak. Önkéntesek segítségével tájékozódhatnak az aktuális munkaerőpiaci keresletről és kínálatról, kereshetnek álláslehetőségeket, elküldhetnek egy –egy szakmai önéletrajzot.

Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása: a projektben több alkalommal kívánunk rendezvényeket szervezni, egyházi és nem egyházi ünnepeket megünnepelni, ezzel is hozzájárulni a közösségek szerveződéséhez, azok aktív részvételéhez. Továbbá ezen a programelem belül kívánunk 2 alkalommal olyan rendezvényt megvalósítani, ahol nemcsak a településen élők vesznek részt, hanem tágabb környezetből is várunk érdeklődőket. A szabadtéri rendezvényre szórakoztató vendégelőadókat kívánunk meghívni, és egész naposra tervezzük. Továbbá ebben a projekt elemben szeretnénk két 2 napos kirándulást szervezni 40 fő részére. Látogatást teszünk a Zempléni hegység kis falvaiba, megtekintjük a Vizsolyi Bibliát, a környék egyéb zarándokhelyeit, valamint a Mátrába és környékére. Közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése, koordinálása: Hátránykompenzációs tevékenységek: a projekt időtartama alatt ezen a tevékenységen belül Baba-mama klubbot kívánunk működtetni, havonta 1-1 alkalommal, mindösszesen 17 alkalommal.

Választott tevékenységeink:

Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés,

Információs napok, rendezvények, képzések szervezése lebonyolítása: a projektben 4 alkalommal Információs napot kívánunk megvalósítani. Az információs napokon kívánunk tájékoztatást adni a projekt szakmai tartalmáról, az elérni kívánt célcsoportról, a már megvalósított tevékenységekről. Érzékenyítő nap: ebben a projekt elemben érzékenyítő csoportos foglalkozást kívánunk megvalósítani. A fő témakör a fogyatékosság Célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése.

Tréning: A legtöbb ember nem tudja igazán jól menedzselni magát, nem tudja elérni, hogy másoknak kedvező véleménye legyen róla, és nem tud megfelelően gondoskodni arról sem, hogy mások reális képet kapjanak róla. Ezekre a feltevésekre kívánunk reagálni egy tréningsorozattal, amelyet 20 fő részére, mintegy 60 óra időtartamban kívánunk megvalósítani.

Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, mentálhigiénés szolgáltatások, szenvedélybetegség megelőzése). Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása, elsajátításuk segítése:  4 alkalommal Előadást tervezünk,  a sport, és az egészséges életmódra való törekvés témakörben. Családi 1 alkalommal, Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek Vezetésfejlesztés (Hatékony tevékenység-koordináció kialakítása)

Tevékenységi folyamatok feltérképezése, leírása: A hatékonyság növelése érdekében indokolt áttekinteni és fejleszteni a szervezeti működést, a személyes kompetenciákat, a tárgyi-és technikai feltételeket, amelyek az egyházi szervezet számos tagját, munkatársát, önkéntesét érintik.” Fontos számunka, hogy a meglévő erőforrásainkat megtartsuk, és az is, hogy meglévő kapacitásunkat tovább fejlesszük.

Irányítási, koordinációs szabályok kialakítása/fejlesztése: A vezető az, aki a szervezet tagjaival együttműködik a szervezet és az egyén céljainak megvalósítása érdekében. A koordináció Irányítási, koordinációs szabályok alkalmazása, monitorozása

Esetmegbeszélés, szupervízió, képzés: A csoportos szupervízió során 10 fős csoportot alkotnak különböző munkahelyeken dolgozó szakemberek, akik nincsenek egymással szoros és/vagy hierarchikus munkakapcsolatban. Összesen 5 alkalommal találkoznak közösen egyeztetett időpontokban, szupervízor közreműködésével.