Kiemelt
A Szent László-szobor megáldásáról készült kisfilm itt megtekinthető:

Plébánosi köszöntő

Isten hozta a Római Katolikus Egyház Újfehértó honlapján!

Honlapunk nem csak katolikusoknak, hanem azoknak az érdeklődőknek is segítséget kíván nyújtani, akik keresik az utat Istenhez. Tartalmas böngészést kívánok és szeretettel várom vissza!

Juhász Imre plébános


Papjaink

Juhasz_Imre
Juhász Imre
plébános
Született: 1964. április 20., Abaújszántó
Pappá szentelték: 1992. június 20., Eger

Életút:
1992-1993: káplán Mátészalkán
1993-1996: káplán Miskolcon (Szent Anna)
1996-2000: káplán Nyíregyházán
2000-2008: plébános Baktalórántházán
2008-tól plébános Újfehértón(név, fénykép, elérhetőség)


Dobai Barna Ottó
káplán
Születési/Származási hely: Szilágysomlyó, 1971.07.07.
Pappá szentelték: Debrecen, 2018.06.23.
Életút:
2018 – 2019 káplán Rakamazon
2019 – augusztustól káplán Újfehértón
Jelenlegi szolgálati helye: újfehértói káplán

Mezes_Attila
Mézes Attila
kisegítő lelkész
Született: 1960. május 11., Debrecen
Pappá szentelték: 2000. október 23., Debrecen

Életút:
1997-1998: állandó diakónus Nyírbátorban
1998-1999: állandó diakónus Ajakon
1999-2000: állandó diakónus Nagykállón
2000-2006: plébános Aranyosapátiban
2006-2008: plébános Nyírbélteken
2008-2010: plébános Mezőladányon


Vasárnapi hirdetés

„Minden forrásom belőled fakad!” 245/2020. szeptember 13.

 Katolikus Híradó

az újfehértói Római Katolikus Egyházközség és Filiáinak értesítője 2020. június 28. XI. évf. 26. sz. Évközi 13. vasárnap „Ha addig nem akarsz imádkozni, amíg a gondolatod nem lesz egészen szabad ennek a világnak az emlékétől, akkor sose fogsz imádkozni.” ( Szír Szent Izsák)

29. hétfő Szt. Péter és Pál fü. 8.00 Egy beteg gyógyulásáért
30. kedd

18.00

Júl. 1 szerda

07.00 Az aratást, betakarítást végző dolgozókért

2. csütörtök 18.00
3. elsőpéntek 7.00 R.füzér társulat élő tagjaiért
4. szombat 18.00 +Szabó Lajos lü. 1. évf.
5. Évközi 14. vasárnap 8.00 Plébániánk élő híveiért 9.30 Plébániánk elhunyt tagjaiért

1. A héten elsőpéntek. A reggeli szentmise után szentségimádás, amelyre a sekrestyében lehet feliratkozni. Betegek látogatása a szokott rend szerint illetve egyeztetve az atyákkal. 2. Tegnap Debrecenben a Megtestesülés templomban megyés főpásztorunk Halász Istvánt diákonussá, Máté Pétert és Szidor Jánost pedig pappá szentelte. Egyúttal kihirdetésre került, hogy egyházközségünkből Dobai Barna Ottó káplán Szatmárcsekére kap plébánosi kormányzói kinevezést. Helyére Papp Tamás mátészalkai káplán atya fog érkezni augusztus 1-től. 3. Az első félév utolsó vasárnapja van ma. Kérjük, hogy az Új Ember újság árát akik járatják, legyenek szívesek befizetni. Júliustól van egy eladó plusz példány. 4. Örömmel hirdetjük, hogy július 10-én pénteken a Zajti F. Műv. Központban vendégünk lesz Marosán Csaba, a kolozsvári színház művésze. Hajdúhadház: 1. Július első két vasárnapján gk. liturgia lesz 8-tól. Hajdúdorog: 1. Jövő vasárnap 9.30-kor lesz szm. Téglás: 1. Csütörtökön 5-től, vasárnap 9.30-tól lesz szm. Hajdúnánás: 1. Pénteken 17-től szm. Vasárnap 11-től szm. 2. Pénteken a szentmise után képviselő testületi ülés lesz, valamint szalonnasütésre várjuk a plébánia kertbe a hittanosokat és családtagjaikat. 3. A sekrestye felújítás belső munkálatai a végéhez értek. Azonban a tető kijavítása és a szekrények, ajtók, ablakok festése folytatódik. Kérjük híveink nagylelkű adományait, az egyházadó befizetését ezen munkálatokra is. 4. Július 4-én, szombaton rendezik meg a Nyakas-Farm területén a XII. Hajdúnánási Hagyományőrző Aratók Találkozóját. Reggel 7.45-kor lesz a megnyitó beszéd és a nap megáldása, megszentelése. A színes program részletei megtekinthetők a bejáratnál elhelyezett plakáton. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Kálmánháza: 1. Szerdán este 6-tól szm. 2. Jövő vasárnap 8-kor szm. 3. Szeretettel köszöntjük mindazokat a gyerekeket és fiatalokat, akik a mai szentmisében először járultak az Oltáriszentséghez! Érpatak: 1. Következő rk. szm. július utolsó vasárnap 11-kor.

Ne feledjétek, hogy …
A kötelesség szeretet nélkül elkedvetlenít.
A felelősség szeretet nélkül kíméletlenség.
Az igazságosság szeretet nélkül megkeményít.
Az okosság szeretet nélkül ravaszság.
A rend szeretet nélkül kicsinyesség.
A barátság szeretet nélkül képmutatás.
A becsület szeretet nélkül gőg.
A gazdagság szeretet nélkül fösvénység.
A hit szeretet nélkül vakbuzgóság.
Az élet szeretet nélkül értelmetlen. /Szent Pio atya/

Az Oltáriszentség mártírjai X. – Szent Óscar Romero

Szent Óscar Romero San Salvador érseke volt, és a szegények szószólójaként vált ismertté. Salvadorban akkoriban hiányzott a demokratikus jogrend. A földterületek jelentős része csupán néhány nagybirtokos család kezében volt, akik kihasználván a nincstelen lakosságot, az általuk megtermelt javak nagy részét maguknak tartották meg. Emiatt lázadó csoportok alakultak meg, melyre a hatalom terrorral válaszolt. Romero érsek ebben a nehéz időszakban is felhasználta az Eucharisztia összehívó erejét. Miután 1977-ben egyik jó barátját, Grande atyát meggyilkolták, sokak egyetértésével hozta meg azt a döntést, hogy a következő vasárnap csak egyetlen szentmisét tartanak meg az egész egyházmegyében, méghozzá a székesegyházban. Az volt a célja, hogy az egyetlen Eucharisztia előrevetítse Isten Országát, amikor a szegények és a gazdagok együtt lakomáznak, s Krisztus Teste már nem szenved többé megosztásoktól. A székesegyház köré több mint 100.000 ember gyűlt össze. 1980. március 24-én, egy kórház kis kápolnájában tartott gyászmisén utolsó szavaival is az Eucharisztiáról beszélt: „Hogy ez az emberekért feláldozott test és vér tápláljon minket, és mi is odaadjuk testünket és vérünket a szenvedésnek és a fájdalomnak, mint Krisztus.” Nem sokkal ezután az oltárnál halálos lövés érte. (Jámbor Tibor)

JELES NAPOK: JÚLIUS 2. Az ünnep elterjesztésében a minden emberire érzékeny ferencesek jártak elöl a XIII. századtól. 1389-et írtak, amikor tisztelete egyetemességet szerzett a világegyházban. Cs. Varga István szép könyvében (Szent művészet – Tanulmányok költészetünk szakrális vonulatából) írja: „…Sarlós Boldogasszony különleges helyet foglal el a Mária-ünnepek sorában. A megnevezés népi eredetű, az ősi magyar névadó hagyományhoz kapcsolódik […] Sarlós Boldogasszony napja a búza beérésének, az aratásnak az ünnepe, amelynek patrónája: a Szűzanya. A népi gondolkodás összekötötte a szakrális ünnepet a mezei munkáéval, és a Szűzanya áldását kérték a termésre, az aratók munkájára. Az ünnep »sarlós« jelzőjét az aratás egyik eszközéről kapta. Valójában a régi sarlós aratást idézi, amely alapvetően női munkának számított. Valaha az ember házi eszközei közül a sarló az aratás kultikus eszköze volt […] Az emberi tevékenységnek hajdan metafizikája volt.” (Tóth Sándor katolikus.hu) SÍK SÁNDOR: SARLÓSBOLDOGASSZONY

Nyár és hajnal. Sarlósboldogasszony. Most indul az aratók eleven koszorúja a táblán. Arany húrját a domb mögött hangolja már A nyár nagyasszony napja: Már benne párállik a pirkadati szélben A csurranó nyárdéli tűz, De az orgonalombbon még reszket a harmat, S acél-ifjan csillannak a kaszák. Már bontja barna falanxát Az aratók komoly karéja. Hajlonganak utánuk a marokszedő lányok, Kendők vadvirág-bokrétája táncol. Csend. Egy fenkő csisszen a pengén. Messziről egy kis csikó csengője csilingel. Egy riadt pacsirta fúrja fölöttem (Daloló nyílvessző) az égbe magát. És testem-lelkem minden pórusán át Érzem, hogy árad bennem ég felé A föld felomló, mély dala.

Elérhetőségünk: plébánia: 42/290-078,  Imre atya: 30/3739519, Dobai Ottó atya: 30/402-3330, Attila atya: 30/359-2427 www.ujfehertoiplebania.hu