Kiemelt
A Szent László-szobor megáldásáról készült kisfilm itt megtekinthető:

Plébánosi köszöntő

Isten hozta a Római Katolikus Egyház Újfehértó honlapján!

Honlapunk nem csak katolikusoknak, hanem azoknak az érdeklődőknek is segítséget kíván nyújtani, akik keresik az utat Istenhez. Tartalmas böngészést kívánok és szeretettel várom vissza!

Juhász Imre plébános


Papjaink

Juhasz_Imre
Juhász Imre
plébános
Született: 1964. április 20., Abaújszántó
Pappá szentelték: 1992. június 20., Eger

Életút:
1992-1993: káplán Mátészalkán
1993-1996: káplán Miskolcon (Szent Anna)
1996-2000: káplán Nyíregyházán
2000-2008: plébános Baktalórántházán
2008-tól plébános Újfehértón(név, fénykép, elérhetőség)

Mezes_Attila
Mézes Attila
kisegítő lelkész
Született: 1960. május 11., Debrecen
Pappá szentelték: 2000. október 23., Debrecen

Életút:
1997-1998: állandó diakónus Nyírbátorban
1998-1999: állandó diakónus Ajakon
1999-2000: állandó diakónus Nagykállón
2000-2006: plébános Aranyosapátiban
2006-2008: plébános Nyírbélteken
2008-2010: plébános Mezőladányon


Vasárnapi hirdetés

„Minden forrásom belőled fakad!” 245/2020. szeptember 13.

 Katolikus Híradó

Katolikus Híradó

az újfehértói Római Katolikus Egyházközség és Filiáinak értesítője 2020. augusztus 30. XI. évf. 35. sz. Évközi 22. vasárnap

„Jézust nem a szegek tartották meg a kereszten, hanem az irántunk való szeretete.” (Avilai N.szt. Teréz )

31. hétfő

7.00

Szept. 1. kedd

18.00

2 szerda

7.00

3. csütörtök

18.00 +Vencsellői János, +é.apja György és +cstagok

4. elsőpéntek

7.00 R.füzér társulat élő tagjaiért

5 szombat

18.00 szm.

6. Évk. 23.vas. 8.00 Plébániánk élő híveiért – 9.30 Plébániánk + híveiért

1. Ma 10.30-tól lesz templomunkban az elsőáldozás. Imádkozzunk érettük, hogy buzgó szívvel készüljenek fel gyermekeink a szentségi Jézussal való találkozásra. 2. Szerdán este 6-tól felnőtt énekkari próba. Szeretettel várjuk a régi és az új tagokat. 3. A héten elsőpéntek. Délelőtt szentségimádás. Betegek ellátása a szokott rend szerint. 4. Bérmálkozók számára pénteken du. 4-től lesz előkészítő a szept. 27-i bérmálásra. 5. Anyaszentegyházunk házasságot hirdet: Hosszú Ferenc újfehértói rk. nőtlen, feleségül veszi Juhász Csenge újfehértói rk. hajadont. Továbbá Lippai Zsolt újfehértói rk. nőtlen feleségül veszi Tóth Bettina újfehértói gk. hajadont. Hirdettetnek másodszor. Aki tudna köztük valamilyen házassági akadályról, tartsa azt lelkiismereti kötelességének és jelentse azt a plébánián. 6. A héten újabb ruhaadományokat hoztak, így még ezen a héten is, hétfőtől szerdáig, de. 9-12-ig a Közösségi Házban gyermekek és fiatalok és felnőttek számára is jó állapotban lévő ruhákból és játékokból válogathatunk. 7. Kedves híveink figyelmébe ajánljuk a templom bejáratánál elhelyezett infra szenteltvíz adagolót. Egy picit többet enged a kezünkre. Váljék a szenteltvíz testi-lelki javunkra. 8. Szombaton du. 5 órától iskolás gyermekek gyóntatása lesz. 10. Jövő vasárnap a fél 10-es szentmise keretében tartjuk az iskolások ünnepélyes Szentlélekhívó imádságát a Veni Sanctét. Szeretettel várjuk őket, szüleikkel együtt. Hajdúhadház: 1. Vasárnap 8-tól rk. szm. lesz. Hajdúdorog: 1. Vasárnap 9.30-kor szm. Téglás: 1. Csütörtökön 17-től, vasárnap 9.30-tól lesz szm. Hajdúnánás: 1. Pénteken du. 5-től szentmise, Jézus Szíve litánia, szentségi áldással. Vasárnap 11-től lesz szm. 2. Sekrestyésünk és orgonistánk munkaviszonya (szeptemberi szemináriumba való vonulása miatt) aug. 31-én megszűnik. Kérjük, hogy jelentkezzen a plébánosnál az, aki szeretné és tudná a Jámbor Tibor által eddig elvégzett feladatokat részben v. egészen folytatni. 3. Templomunkban október 18-án lesz az elsőáldozás. Pénteken délután 4 órára várjuk mindazokat a gyermekeket, akik szeretnének elsőáldozók lenni. Kálmánháza: 1. Vasárnap 8-tól lesz szm. Érpatak: 1. Október utolsó vasárnapján lesz 11 órakor rk. szm. Az Eucharisztia, mint a teljes önátadás megtestesülése Jézus „Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak,amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember.” (Fil 2,6-7) Vállalta az emberi élet minden megpróbáltatását. Teljesen átadva magát, csak a rábízott nyájért élt, majd ennek csúcsán vállalván a szenvedést, meghalt a bűneiért. S a külső történések ellenére a római százados abban a törékeny emberi testben felismerte az Isten Fiát (Mk 15,39). Nekünk is az Eucharisztia vételekor abban a törékeny ostyában nemcsak fel kell ismernünk a megdicsőült Úr valóságát, de egyúttal a mindennapok megpróbáltatásaiban is azonosulni Vele. Készen állni Érte és másokért „kiinni a kelyhet”, vagyis vállalni a szenvedéseket (vö. Mk 10,38). Így válik Krisztus áldozata az Eucharisztiát ünneplő közösség áldozatává. (Jámbor Tibor)

Udvardy György veszprémi érsek július 1-i közleménye

Sajnálatos módon az elmúlt években oly mértékben csökkent a veszprémi Boldog Gizella Szemináriumban hivatásukra készülő papnövendékek száma, ami már megkérdőjelezte ennek a felkészítésnek nemcsak a hatékonyságát, hanem azon – mai világunkban elvárt – képességek segítő kialakítását is, ami nélkülözhetetlen az evangélium hirdetéséhez. Ezért a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival egyeztetve, a Szemináriumi Bizottság véleményét kikérve, a Veszprémi Főegyházmegye Tanácsosok Testületének tagjait meghallgatva, meghoztam azt a nehéz döntést, miszerint a nagy múltú szeminárium működését 2020. június 30-val átmenetileg felfüggesztettem. Ezt a szomorú, ámde szükséges lépést annak reményében tettem, hogy új papi hivatásokért minden erőnket mozgósítva, ez a nagy múltú szeminárium hamarosan újra fogadhat majd növendékeket!Isten gondoskodó szeretetében és az ima erejében bízva: Dr. Udvardy György veszprémi érsek

Ez a hír is meg kell, hogy erősítsen bennünket abban, hogy mennyire fontos imádkozni papi hivatásokért. Ha nincs jelentkező, akkor nincs szükség szemináriumra sem.

– o –

Szeretettel köszöntjük mindazokat a gyermekeket, kik a mai nap folyamán először vették magukhoz Jézust az Oltáriszentségben!

Csonka Béla, Csuka Gréta, Daróczi Bálint, Dupai Ákos, Dupai Balázs, Filep Kristóf, Hegedűs André, Kertész Hanna, Kis Balázs, Kis Levente, Kocsis Boglárka, Kocsis Viktória, Kocsis Zsombor Kola Dávid, Kóródi Anna, Kovács Petra, László Balázs, Nagy Noémi, Orbán György, Palotás Máté, Steli Noémi, Szilágyi Tamara, Sztányi Mira, Tóth Angyalka, Zámbó Zoé, Zsíros Gréta

Mohos Gábor püspök atya gondolatai:

…Honnan tudjuk, hogy mi Isten akarata? Ha személyes kapcsolat-ban vagyunk Istennel, akkor adott esetben Ő segít a döntésünkben. Alattomos buktató lehet viszont ebben az, hogy amire a lelkem mélyén vágyok, arról azt gondolhatom, azt Isten akarja. Honnan tudjuk tehát mi Isten akarata? Isten nem akar nekünk rosszat. Általában próbára tesz bennünket, és ez áldoztatottal jár. Készen kell lennünk arra, hogy bizonyos dolgokat elengedjünk. Ha döntenem kell, akkor általában az a jó döntés, ami nehezebb, nagyobb kihívást jelent a számomra, mert természetünk alapsebzettségének része, hogy mindig a könnyebb irányba hajlunk. Mi, keresztények a megfeszített Krisztust hirdetjük. Krisztus szemé-lyének kiemelkedő vonása, hogy őt keresztre feszítették. Ismerjük ezt a tényt, de kérdés az, hogy mennyire érint meg bennünket? Sokszor magunkon is meg-tapasztalhatjuk: már annyira megszoktuk a kereszt látványát, hogy nem hat meg bennünket. Jézus, a hatalmas, a gyógyító, gyengeként magatehetetlenül függ a kereszten. Ha akarja, leszállhatott volna a keresztről. DE Jézust nem a szegek tartották a kereszten, ha-nem az Atya iránti engedelmessége és az irán-tunk való szeretete. Mi is hordozzuk keresztjeinket. Ha lehetőségünk lenne rá, hogy megszabaduljunk tőle, meddig vinnénk tovább?..

Elérhetőségünk: plébánia: 42/290-078,  Imre atya: 30/3739519, Tamás atya: 30/5748188, Attila atya: 30/359-2427 www.ujfehertoiplebania.hu

Újfehértó C tábla_EFOP_1.3.5

Projekt azonosítószáma:              EFOP-1.3.5

Pályázó neve:                                   Római Katolikus Egyház

Projekt címe:                                     A Római Katolikus Egyház társadalmi szerepvállalásának erősítése a közösségek fejlesztésével Újfehértón

Szerződés száma:                            EFOP-1.3.5-16-2016-00260

Támogatás összege (Ft):                                              24 586 200

Összköltség (Ft) :                                                            24 586 200

A projekt megvalósításának kezdete:                    2017.03.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje:          2020.09.28.

Záró elszámolás benyújtásának határideje:         2020.12.27.

Támogatási intenzitás:                                                  100%

Projekt szakmai tartalma:

A projektet 2017. március 1. – 2020. június 30. között valósítjuk meg. A projekt időtartama: 40 hónap. A szakmai programok előkészítésére 2017. március hónapban kerül sor. A toborzást 2017. április és május hónapban tervezzük. A rendszeres szakmai programokat pedig 2017. júniusában tudjuk megkezdeni. Célcsoport toborzása, bevonása: az együttműködő partnerek bevonásával, és az önkéntesekkel együtt 2017. április és május hónapban toborzó-tájékoztató napokat tartunk. Ismertetésre kerülnek a tervezett programok, a projekt részletei. A toborzás egyszerre több településen történik, egymással párhuzamosan. Önképzés célja a projektben résztvevő szakemberek, önkéntesek felkészítése, szakmai támogatása. A célcsoporttal foglalkozó, találkozó szakemberek szolgáltatásokra való felkészítése olyan tréning elemekkel, amelyek program specifikus ismereteket, és egyéb továbbképzési elemeket tartalmaznak. Kötelezően biztosítjuk a projektben résztvevők számára az esélyegyenlőségi képzésben való részvételt. A projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása: a projekt sikeressége nagymértékben függ attól, mennyire sikerül „megnyernünk” a szülők, családok támogatását, illetve milyen mértékben tudjuk őket közvetlenül bevonni a programokba. A generációk közötti együttműködés egyik alappillérje lenne jelen projektünkben az Idősek napi rendezvény megvalósítása. Terveink szerint a 3 év alatt összesen 15 alkalommal meglátogatjuk, és köszöntjük az időseket a fiatalabb generáció részvételével. Önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtanának megszervezése, közvetítése: tekintettel arra, hogy szervezetünk regisztrált Közérdekű önkéntes tevékenységet folytató szervezet, így tagjainkra mindig számíthatunk, ha önkéntes tevékenységről van szó. Önkéntesek munkájával tervezzük, hogy programjainkon, rendezvényeinken ellássák a regisztrációs feladataikat. A projektbe bevonni kívánt Projektasszisztens közreműködésével a tevékenység jól szervezett, szakmailag is jól koordinált. Kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések- új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezettel (Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.): a szakmai elvárásoknak megfelelően együttműködést kívánunk kialakítania az Új Nemzedék Nonprofi Kft-vel is. A kötelező adatszolgáltatás terén, a szakmai elvárások teljesülése terén, a szervezett, a projekt megvalósításához kapcsolódó szakmai események, és képzések terén egyaránt.Képzések, tréningek lebonyolítása 30 fő részére az alábbi témakörökben: Kommunikáció, önismeret, mentálhigiéné és szelektív hulladékgyűjtési ismeretek, és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek. Tekintettel arra, hogy a projekt egyik alappillére a fenntartható fejlődés, és folyamatosan nagy gondot kell fordítani erre a projekt elemre, így nélkülözhetetlen, hogy célcsoporttagjaink részére is átadjuk ezeket az ismereteket. Helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése 25 alkalommal kívánunk Kézműves napokat szervezni, ahol ismerkedünk a kézműves szakmákkal. Egyedi tárgyakat készítünk a különböző ünnepek közeledtével. Szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében félévente 2 alkalommal Preventív célú szabadidős programokat szervezünk ahol a különböző kultúrákkal kívánjuk megismertetni tagjainkat. Közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése évente két alkalommal. Hagyományőrző Nap elnevezésű, olyan nagyobb méretű rendezvényt megszervezni, ahová 500-1000 fő megjelenését várjuk. Témája mindenképpen helyi hagyományápolás, és generációk találkozása lenne. Családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelést segítő programok támogatása két havonta szeretnénk Életvezetési tanácsadást fiatalkorúak, fiatal házasok és gyermekes családok részére biztosítani. Továbbá ebben a programelemben Devianciák megelőzését szolgáló előadássorozatot is kívánunk megvalósítani. Két elemből áll 1. A kábítószer fogyasztás veszélyei, következményei, az elkerülés lehetőségei, és a 2. A bűnmegelőzés, bűnözővé válás elkerülése előadás sorozatok. A programokat egész naposra tervezzük, az előadássorozatok mellett egy „Drogsátor” is felállításra kerül, ahol témához kapcsolódó kérdéseket személyesen szakembereknek fel is tehetik az érdeklődők. A projekt megvalósításához nélkülözhetetlen eszközök beszerzése (projektor, laptop, kamera, fényképezőgép), és bérlése (hangosító berendezés).

efop_1_3_7_17_2017_00257_c_fekvo_nyomdai

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.7

Pályázó neve: Római Katolikus Egyház Újfehértó

Projekt címe Egyházi és civil közösségfejlesztés Hajdúhadházon és Tégláson

Szerződés száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00257

Támogatás összege: (Ft) 43.597.192,-

Összköltség: (Ft) 43.597.192,-

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.01.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.12.31.

Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2020.06.29.

Támogatási intenzitás: 100%

Projekt szakmai tartalma:

Közösségfejlesztés –közösségi (re)integráció, közösségbe vonás, közösségben tartás, különös tekintettel a kisebbséghez tartozó és a fogyatékkal élő személyekre.

Új közösség létrehozása: Terveink szerint létre kívánunk hozni egy új kis közösséget . Így kívánjuk a fiatalabbakat egy kis közösséggé formálni, és létrehozni kívánunk „Újfehértó Női Kör”-t . Az aktív regisztrációval rendelkező helyi kis közösség főként karitatív, és közösségfejlesztő feladatokat lát el, és évente legalább 2 alkalommal belép az erre a célra létrehozott honlapra.

Mediáció: a társadalmi együttélés javítása és a közösségfejlesztés témájában a projekt keretein belül kívánunk bevonni egy szakembert, aki kidolgozza, hogy melyek azok az eszközök és módszerek, amelyeket alkalmazva elérjük a megcélzott tevékenységet.

Közösségi tér kialakítása, működtetése: terveink szerint a megvalósítás helyszínén egy Közösségi Kuckót kívánunk létrehozni, és a projekt teljes időtartama alatt működtetni. Bútorokkal, és számítógépekkel, hozzá tartozó egyéb kiegészítő tartozékokkal felszerelni, ahová a településen élők ellátogathatnak. Önkéntesek segítségével tájékozódhatnak az aktuális munkaerőpiaci keresletről és kínálatról, kereshetnek álláslehetőségeket, elküldhetnek egy –egy szakmai önéletrajzot.

Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása: a projektben több alkalommal kívánunk rendezvényeket szervezni, egyházi és nem egyházi ünnepeket megünnepelni, ezzel is hozzájárulni a közösségek szerveződéséhez, azok aktív részvételéhez. Továbbá ezen a programelem belül kívánunk 2 alkalommal olyan rendezvényt megvalósítani, ahol nemcsak a településen élők vesznek részt, hanem tágabb környezetből is várunk érdeklődőket. A szabadtéri rendezvényre szórakoztató vendégelőadókat kívánunk meghívni, és egész naposra tervezzük. Továbbá ebben a projekt elemben szeretnénk két 2 napos kirándulást szervezni 40 fő részére. Látogatást teszünk a Zempléni hegység kis falvaiba, megtekintjük a Vizsolyi Bibliát, a környék egyéb zarándokhelyeit, valamint a Mátrába és környékére. Közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése, koordinálása: Hátránykompenzációs tevékenységek: a projekt időtartama alatt ezen a tevékenységen belül Baba-mama klubbot kívánunk működtetni, havonta 1-1 alkalommal, mindösszesen 17 alkalommal.

Választott tevékenységeink:

Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés,

Információs napok, rendezvények, képzések szervezése lebonyolítása: a projektben 4 alkalommal Információs napot kívánunk megvalósítani. Az információs napokon kívánunk tájékoztatást adni a projekt szakmai tartalmáról, az elérni kívánt célcsoportról, a már megvalósított tevékenységekről. Érzékenyítő nap: ebben a projekt elemben érzékenyítő csoportos foglalkozást kívánunk megvalósítani. A fő témakör a fogyatékosság Célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése.

Tréning: A legtöbb ember nem tudja igazán jól menedzselni magát, nem tudja elérni, hogy másoknak kedvező véleménye legyen róla, és nem tud megfelelően gondoskodni arról sem, hogy mások reális képet kapjanak róla. Ezekre a feltevésekre kívánunk reagálni egy tréningsorozattal, amelyet 20 fő részére, mintegy 60 óra időtartamban kívánunk megvalósítani.

Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, mentálhigiénés szolgáltatások, szenvedélybetegség megelőzése). Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása, elsajátításuk segítése:  4 alkalommal Előadást tervezünk,  a sport, és az egészséges életmódra való törekvés témakörben. Családi 1 alkalommal, Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek Vezetésfejlesztés (Hatékony tevékenység-koordináció kialakítása)

Tevékenységi folyamatok feltérképezése, leírása: A hatékonyság növelése érdekében indokolt áttekinteni és fejleszteni a szervezeti működést, a személyes kompetenciákat, a tárgyi-és technikai feltételeket, amelyek az egyházi szervezet számos tagját, munkatársát, önkéntesét érintik.” Fontos számunka, hogy a meglévő erőforrásainkat megtartsuk, és az is, hogy meglévő kapacitásunkat tovább fejlesszük.

Irányítási, koordinációs szabályok kialakítása/fejlesztése: A vezető az, aki a szervezet tagjaival együttműködik a szervezet és az egyén céljainak megvalósítása érdekében. A koordináció Irányítási, koordinációs szabályok alkalmazása, monitorozása

Esetmegbeszélés, szupervízió, képzés: A csoportos szupervízió során 10 fős csoportot alkotnak különböző munkahelyeken dolgozó szakemberek, akik nincsenek egymással szoros és/vagy hierarchikus munkakapcsolatban. Összesen 5 alkalommal találkoznak közösen egyeztetett időpontokban, szupervízor közreműködésével.