Kiemelt
A Szent László-szobor megáldásáról készült kisfilm itt megtekinthető:

Plébánosi köszöntő

Isten hozta a Római Katolikus Egyház Újfehértó honlapján!

Honlapunk nem csak katolikusoknak, hanem azoknak az érdeklődőknek is segítséget kíván nyújtani, akik keresik az utat Istenhez. Tartalmas böngészést kívánok és szeretettel várom vissza!

Juhász Imre plébános


Papjaink

Juhasz_ImreJuhász Imre

Született: 1964. április 20., Abaújszántó
Pappá szentelték: 1992. június 20., Eger

Életút:
1992-1993: káplán Mátészalkán
1993-1996: káplán Miskolcon (Szent Anna)
1996-2000: káplán Nyíregyházán
2000-2008: plébános Baktalórántházán
2008-tól plébános Újfehértón(név, fénykép, elérhetőség)

 

Varga Lóránd
Született:  1988. október 29.Szatmárnémeti,
Pappá szentelték: 2014. június 28., Debrecen
Életút:
2014-2017: káplán Mátészalkán
2017. augusztus-szeptember: káplán Debrecenben (Szent Család)
2017. szeptembertől: káplán Újfehértón

 

Mezes_AttilaMézes Attila
kisegítő lelkész

Született: 1960. május 11., Debrecen
Pappá szentelték: 2000. október 23., Debrecen

Életút:
1997-1998: állandó diakónus Nyírbátorban
1998-1999: állandó diakónus Ajakon
1999-2000: állandó diakónus Nagykállón
2000-2006: plébános Aranyosapátiban
2006-2008: plébános Nyírbélteken
2008-2010: plébános Mezőladányon
betegszabadság


Vasárnapi hirdetés

Családok éve 2018 

Katolikus Híradó

az újfehértói Római Katolikus Egyházközség és Filiáinak értesítője 2019. május 12. X. évf. 19. sz. Húsvét 4. Jó pásztor vasárnapja

„Az Úr ma is járja a világot és keresi a bátor fiatalokat, akik hajlandók vállalni a nagyszerű kalandot: teljesen Istennek szentelni az életüket és tehetségüket, jelenüket és jövőjüket, hogy Jézus munkatársaiként a mai Egyház nevében továbbvigyék az Örömhírt: Isten nagyon szereti az embert.” (Szentmártoni Mihály SJ)

13. hétfő 7.30 litánia – 8.00 szm
14. kedd 17.30 litánia -18.00 Balázscsik Józsefné Mária édesanya gyógyulásáért
15. szerda

17.30 litánia – 18.00 +Kovács István és + nagyszülők: Kovács József és fel. Fenyák Mária lü.

16. csütörtök 17.30 – litánia 18.00 +Balsa József lü.
17. péntek 17.00 +Sárosi Istvánné sz. Fábián Margit lü. 17.30 litánia – 18.00 +Szilágyi Lajos és +fel. Pénzes Zsuzsanna, +Dénes Sándor és +fel. Kovács Julianna és + családtagok lü.
18. szombat 17.30 -litánia 18.00 +Szűcs Károly lü. 10.évf., +Kelemen István 35. évf.
19. Húsvét 5. vasárnapja 8.00 E.község élő híveiért 9.30 szm.

1. Felnőtt énekkar szerdán este 6 órától lesz a plébánián. 2. Jövő vasárnap a két mise között a Szt. Mónika imát végezzük. 3. Idáig ketten jelentkeztek a Szt. Mónika közösség országos találkozójára. Ha jelentkezik még 6 fő, akkor az egyházközségi kisbusszal elvisszük őket Balassagyarmatra. 4. E hét szerdáig lehet még a hitoktatóknál ill. a plébánián jelentkezni a jövő évi budapesti elsőáldozásra. . 5. Fontos, hogy idén is nyilatkozzunk ill. rendelkezzünk, ha tavaly ezt nem tettük volna meg az adóbevallásnál a 2×1%-ról. 6. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért. 7. Egyik templomba járó hívünk számára vérre lenne szükség, ezért kérjük, aki tud, irányított véradással segítsen! A következő adatokat mondjuk be: Balázscsik Józsefné. szül. név: Pallai Mária. Taj: 063 106 653 Vércsoport: AB+ Nyíregyháza Hematológia. BÁRKI ADHAT VÉRT, a vércsoport nem számít, aki még nem töltötte be a 60. életévét, a beteg a saját vércsoportja szerinti vért fogja kapni. Aki vért ad vigye magával a személyi igazolványt, lakcím és taj kártyáját is! Minden nap lehet menni 8:00-15:00-ig, keddi napo- kon este 18:00-ig is Nyíregyháza Vérellátó Központ Szent I. u. 68.! Irányított véradás, ezért fontos, hogy bemondjuk, kinek adjuk. Hajdúhadház: 1. Jövő vasárnap 8-tól rk. szm. Téglás: 1. Csütörtökön 17-től, vasárnap 9.30-kor lesz a szm. Hajdúdorog: 1. Jövő vasárnap 9.30-kor lesz a szm. 2. Az anyaszentegyház házasságot hirdet: Sári Csaba hajdúdorogi rk. nőtlen feleségül veszi Kiss Enikő hajdúnánási ref. hajadont. Hirdettetnek harmadszor. Aki tudna köztük valamilyen házassági akadályról, tartsa azt lelkiismereti kötelességének és jelentse azt a plébánián. Hajdúnánás: 1. Pénteken fél 5-től májusi litánia, utána 5-től szm., vasárnap 11-kor lesz a szm. Kálmánháza: 1. Holnap este fél 8-tól gyóntatás és Mária ájtatosság lesz, 8 órától pedig Ferenczi Richárd gávavencsellői plébános úr fogja bemutatni az engesztelő szentmisét és szentbeszédet. 2. Vasárnap 8-tól szm. 3. Szombaton szokott időben lesz előkészítő.

A Jézus által kért és Fausztina közreműködésével megfestetett kegykép eredetijének nyomába eredtünk…

III. Szent Fausztina és Boldog Sopoćko A kegykép először a II. világháborút követően került veszélybe. 1944-ben Litvániát másodszor is elfoglalták a szovjet csapatok, majd egy politikai döntés nyomán 1948-ban bezáratták a Szent Mihály-templomot. A kegykép sorsáról ezt követően senki sem tudott. 1950-ben aztán két katolikus nő a templom előtt járva észrevette, hogy a kapu tárva-nyitva áll. Beosontak a templomba, és látták, hogy a kegykép a helyén van. Az épületet őrző szovjet katonával megállapodtak abban, hogy egy üveg vodkáért cserébe magukkal vihetik az oltárképet. Ma már tudjuk, hogy a lakhelyük padlásán, a padozat alatt rejtették el a festményt. Sztálin halálát követően a kegyképet „megmentői” elvitték a város egyik még működő plébániájára. A Szentlélek-templom plébánosa a festményt nem merte elhelyezni a templomban, ezért a plébánián, a magánlakrészében őrizte. 1956-ban Sopoćko egyik pap barátja, Józef Grasewicz, miután visszatért a Gulágról, és a plébánián felismerte a kegyképet, kérte, hadd vihesse magával a Fehéroroszországban található új szolgálati helyére, egy kis falucska fatemplomába, ahol biztos helyen lesz. Így került a kép a litván határ túloldalán található Nowa Ruda (ma: Novaja Ruda) templomába. Az istenházát azonban 1970-ben szovjet döntésre bezárták, és gabonaraktárrá alakították át. Berendezését elszállították, ám mivel a kép magasan volt felfüggesztve, a helyén hagyták. Egy visszaemlékezés alapján tudható, hogy a helyi hívek éjszakánként titokban be-beszöktek a templomba, hogy a kegykép előtt imádkozhassanak.. Az irgalmas Jézus-oltárkép újabb menekítésének és megmenekülésének tanúja Tadeusz Kondrusiewicz (ma Minszk-Mohiljev érseke) volt, aki a nyolcvanas években Vilniusban szolgált plébánosként. Az ő elbeszéléséből tudjuk, hogy Sopoćko atya– aki a II. világháborút követően Lengyelországban élt és 1975-ben halt meg– üzenetei eljutottak pap barátjához, akit arra kért, hogy a kegyképet vigye vissza Vilniusba, és találjanak számára végleges helyet. A vilniusi, egykori Szentháromság-templom, ma az Isteni Irgalmasság szentélye Több éves előkészítés után Józef Grasewicz készíttetett egy másolatot a kegyképről, és miután Tadeusz Kondrusiewicz Vilniusból jelezte, hogy a festményt a Szentlélek-plébániatemplom be tudja fogadni, 1986-ban egy éjszaka kicseréltette a két képet. Az eredetit összetekerte, és Grodnóba vitte, majd onnan két civil segítségével vonaton visszacsempészték Vilniusba. Kondrusewicz tanúsága alapján a kegykép többszöri megmenekülése több mint csodaszerű, hiszen a nagyméretű (2,5 méter magas és csaknem 1,5 méter széles) festmény szállításához legalább két emberre volt szükség, és álcázása, elrejtése még összetekert állapotában sem lehetett mindennapi feladat. A kegykép, restaurálását követően, 1986-ban a vilniusi lengyel személyi plébánia Szentlélek-templomának mellékoltárára került. II. János Pál pápa 1993-as litvániai zarándoklatának fontos mozzanata volt a kép előtti hódolat, imádság. A Szentatya csodaként értelmezte a kegykép megmaradását. 2001-ben Juozas Bačkis bíboros, vilniusi érsek egyházmegyéjébe hívta és letelepítette az Isteni Irgalmasság nővéreit. Rájuk bízta a 2004-ben elkészült egykori Szentháromság-templomot (ahol annak idején Sopoćko atya működött, és Fausztina nővér is többször megfordult), s kialakíttatta benne az Isteni Irgalmasság szentélyét, amelynek főoltárán tervezték elhelyezni a kegyképet. Egy fejezet azonban még hátra volt a történetből. A szomszédos Szentlélek-templom plébánosa és a lengyel hívek nem fogadták el a főpásztor döntését, és minden eszközzel igyekeztek megakadályozni a kegykép átköltöztetését. A csaknem két éven át tartó plébániai tiltakozásoknak az új szentély plébánosa vetett véget. Amikor a vita elülni látszott, fényes nappal, két hívő kíséretében, egy kinyitható létrával átment a szomszédos templomba, leemelte a falról a kegyképet, és átvitte az újonnan kialakított szentély főoltárára. Így 2005 szeptemberében a vilniusi Óvárosban található egykori Szentháromság-templomban lelt végleges otthonra az irgalmas Jézus kegyképe. Az Isteni Irgalmasság szentélyében, ahol a festmény látható, ma is egész napos szentségimádás mellett végzik az Isteni Irgalmasság liturgikus cselekményeit. A kegykép a végleges helyén Gintaras Grušas vilniusi érsek, a litván püspöki konferencia elnöke kérdésünkre arról beszélt, hogy napjainkban leginkább irgalmasságra van szüksége a világnak. „Szeretném, ha ez minél inkább érezhető lenne a litván egyház, és különösen az egyházmegyém életében. Ez segítheti az egyént és a közösséget, gyógyírt nyújthat Európa számára is, és hozzájárulhat ahhoz, hogy Vilnius az Isteni Irgalmasság városává váljon.” Ferenc pápa közelgő szeptemberi látogatása tovább erősítheti a főpásztori szándékot. A kegykép, amelynek története megmutatja, hogy Isten kacskaringós vonalakkal is tud egyenesen írni, az Isteni Irgalmasság szentélyében, ebben a megszentelt térben fogadja a világ számos pontjáról odasereglő zarándokokat, és a Szent Fausztina naplójában feljegyzett jézusi ígéret szerint Isten kifogyhatatlan kegyelmét nyújtja az embereknek: „Megígérem, hogy a lélek, aki ezt a képet tisztelni fogja, nem vész el. Megígérem azt is, hogy már itt a földön győzedelmeskedni fog ellenségei felett, főként pedig halála óráján. Magam fogom védeni, mint saját dicsőségemet.” (Napló 48) Kuzmányi István/Magyar Kurír

Elérhetőségünk: plébánia: 42/290-078,  Imre atya: 30/3739519, Lóránt atya: 30/463-7913, Attila atya: 30/359-2427 www.ujfehertoiplebania.hu