Kiemelt
A Szent László-szobor megáldásáról készült kisfilm itt megtekinthető:

Plébánosi köszöntő

Isten hozta a Római Katolikus Egyház Újfehértó honlapján!

Honlapunk nem csak katolikusoknak, hanem azoknak az érdeklődőknek is segítséget kíván nyújtani, akik keresik az utat Istenhez. Tartalmas böngészést kívánok és szeretettel várom vissza!

Juhász Imre plébános


Papjaink

Juhasz_Imre
Juhász Imre
plébános
Született: 1964. április 20., Abaújszántó
Pappá szentelték: 1992. június 20., Eger

Életút:
1992-1993: káplán Mátészalkán
1993-1996: káplán Miskolcon (Szent Anna)
1996-2000: káplán Nyíregyházán
2000-2008: plébános Baktalórántházán
2008-tól plébános Újfehértón(név, fénykép, elérhetőség)

Mezes_Attila
Mézes Attila
kisegítő lelkész
Született: 1960. május 11., Debrecen
Pappá szentelték: 2000. október 23., Debrecen

Életút:
1997-1998: állandó diakónus Nyírbátorban
1998-1999: állandó diakónus Ajakon
1999-2000: állandó diakónus Nagykállón
2000-2006: plébános Aranyosapátiban
2006-2008: plébános Nyírbélteken
2008-2010: plébános Mezőladányon


Vasárnapi hirdetés

„Minden forrásom belőled fakad!” 245/2020. szeptember 13.

Katolikus Híradó

Katolikus Híradó

az újfehértói Római Katolikus Egyházközség és Filiáinak értesítője 2021. április 11. XII. évf. 15. sz.

Irgalmasság vasárnapja

Az Úristen minket nagyon szeret, Minket mindennap látogat.
Nehéz, kegyetlen-nehéz a lába S egy-két magyar szív néha megszakad.
” (József Attila: Istenjárás)

12. hétfő

18.00 szm.

13. kedd

18.00

14. szerda

7.30

15. csütörtök

18.00 +Karikó János édesapa lü. évf.

16. péntek

7.00

17. szombat

18.00

18. Húsvét 3. vasárnap 8.00 szm. 9.30 szm.

1. Húsvéti mécses, és Örömhír újság még kapható a sekrestyében. 2. E hétvégén péntek és szombat szokott időben várjuk az elsőáldozási és bérmálási előkészítőre járó gyermekeket. 3. Adóbevallás időszakában is vagyunk. Kérjük adózó híveinket, hogy támogassák a Katolikus Egyházat (0011) és a Karitászt Támogató Alapítványt (19666275-1-43) megjelölésével! 4. Április 8-án elhunyt 83 éves korában Vitai László nyugalmazott nagykállói plébános úr. Templomunkban többször szolgált, legutóbb a Szent László Évben prédikált védőszentjéről. Isten nyugosztalja! Hajdúhadház: 1. Jövő vasárnap 8-kor rk. szm. Hajdúdorog: 1. Jövő vasárnap 9.30-tól lesz a szm. 2. L.Útó: 1. Téglás: 1. Csütörtök 17-től, vasárnap 9.30-tól szm. 2.L Útó: 1. Hajdúnánás: 1. Péntek 17-kor, vasárnap 11-kor szm. 2. L. Útó: 1. Kálmánháza: 1.Vasárnap 8-kor lesz szm. 2. Lásd Útó: 1.

ZATYKÓ LÁSZLÓ: Egy szent áldozása

A holokauszt ötvenedik évfordulóján, 1994-ben a ferences kolostor apraja-nagyja részt vett a szegedi zsinagóga gyászistentiszteletén. A rabbik kitüntető kedvességgel fogadtak, s akárhogy is akartuk elfoglalni a minket megillető utolsó helyeket, mindig csak feljebb és beljebb tessékeltek, egészen az első sorokig. Amíg az istentisztelet el nem kezdődött, szóval tartottak minket. Az öreg Kámán Celerin atya a tőle megszokott nyílt szívvel kapcsolódott bele a beszélgetésbe. Elmondta, hogy neki is volt egy fiatal zsidó barátja, aki egyetemistaként éveket töltött itt, Szegeden, s aki 1944-ben halt vértanúhalált, őmiatta is van itt. De, hogy kicsoda is „az ő fiatal zsidó barátja”, arról mélyen hallgatott, nem akart vele hivalkodni. Csak a rabbik sürgető kérdésére kiáltotta ki a nevét: Radnóti Miklós. Az atya akkor már erősen nagyothalló volt, és a zsongó zsinagógában nem tudta felmérni megszólalásának hangerejét, csendesnek szánt szavai hangosan visszhangzottak a falak között, így minden szem rászegeződött. A rabbik faggatni kezdték: hol ismerte meg őt, mikor és miként. Ettől Celerin atya igencsak nekibátorodott, és csak úgy zengett-bongott szavaitól a hatalmas zsinagóga. Már feltartóztathatatlan volt, hogy mind többet és többet tárjon fel megismerkedésükről. „1944 nyarán történt. A jászberényi ferences kolostorból Kerekudvarra, a tanyasi kis kápolnába mentem misézni. Az egyik szentmisén föltűnt egy fiatalember. Szálfaegyenes tartásával, csupa figyelem alakjával kirítt a fekete kendős, hajlott-görnyedt nénikék, s a hátul szunyókáló paraszt bácsik közül. A férfiak akkoriban a falusi templomokban a miséken nem áldoztak, és ez így volt Kerekudvaron is. Ezt törte meg ez a fiatalember, aki senkire se tekintettel, sehová sem tekingetve, észre se véve, hogy mindenki őt bámulja-méregeti, beállt a fejkendős nénik sorába a szentáldozáskor. Ekkor látták meg rajta a világító karszalagot, s a munkaszolgálatosok öltözékét. Megdöbbentek.” Megdöbbentek, de nemcsak ott, a kerekudvari kis misézőhelyen, hanem a hatalmas szegedi zsinagógában is, mindenki a maga módján. A rabbik a szentáldozás hallatán udvariasan véget akartak vetni a mesélésnek, elköszöntek, hirtelen távozniuk kellett, itt lett az ideje az istentisztelet megkezdésének. Igen ám, de a mi testvérünk nemcsak nagyothalló volt, hanem legalább ennyire gyengén látó is, így ő ezt nem észlelte. Az általam leadott pad alatti lábjelzések is hatástalannak bizonyultak. Már leállíthatatlanul, nagy hévvel, és még nagyobb hangerővel folytatta: „Ennek a fiatalembernek a szentáldozása egy szent áldozása volt. A szentmise után odajött hozzám a sekrestyébe, és bemutatkozott: Radnóti Miklós magyar költő vagyok. Elmondta, hogy munkaszolgálatosként a Gosztonyi báróék dohányültetvényén dolgozik, és itt van elszállásolva az istállóban. S ezután hogy, hogy nem, »körötte sok gyerek« (Nem tudhatom), s már meg is beszélték, hogy délután úszni tanítja őket a tanya tavában.” Celerin atya még mondta volna tovább is, „hogy a nagy gyerekzsivaj-ban…”, de ekkor felzúgott az orgona, és kezdetét vette a gyászisten-tisztelet. Radnóti Miklós az Első eclogában szól egy költőről, és háromszor említi azt, hogy „nem menekült”. Ő nem menekült. Áldozatbemutatásként, keresztútként, mint „via dolorosát” járta a „meredek út” állomásait. 1942. július 6-án, második munkaszolgálata megkezdésekor ezt jegyezte be a Naplójába: „Oltás. Kivisznek Ukrajnába? Az oltást a szív fölé adják, előtte jóddal lemossák a bőrfelületet. Színjelkép. Sárga folt a bőrön is. Utána erősen vérzek, érbe szaladhatott a tű. Mint Krisztus vonulok, kibontott inggel, vérző mellel.” Sík Sándor, tudomást szerezve tanítványa kálváriájáról, július 20-án ezt a levelet küldte: „Édes Miklós fiam! Sokat gondolok magára szeretettel és Isten kezébe teszem le. Jó lelket és Isten kegyelmét kéri magára, atyai szeretettel: Sík Sándor”. Sík a vérbeli tanár bölcsességével vezette a „fiát” a keresztség felé. Rábízta a készülő vaskos imakönyv, a Dicsőség! Békesség! korrektúráját, a keresztény századok imádságainak a fordítását, és a régies magyar szövegek igényes mai nyelvre formálását. Tökéletes katekumenátus, beavatás a keresztény lelkiség világába.
A keresztségre 1943. május 2-án került sor a Szent István-bazilikában. A keresztelő pap Sík Sándor volt. Keresztapjának pedig egykori professzorát, Zolnai Bélát kéri fel. Az 1943. április 23-án kelt felkérőlevelében ezt írja: „Mintegy tizenöt esz-tendeje határoztam el magamban, hogy harmincnegyedik évem betöltése előtt megkeresztelkedem. Krisztus harminchárom esztendős múlt s még nem volt harmincnégy, mikor megfeszítették – ezért gondoltam így… tizennyolc éves koromtól katolikusnak érzem és vallom magam…”
A keresztség után még intenzívebbé vált a kapcsolata a keresztelő papjával, atyai barátjával. A sárga csillag bevezetését megelőző napon, 1944. április 4-én jó barátjával, költőtársával, Vas Istvánnal felkeresik Sík Sándort a Duna-parti piarista rendházban. Erről Vas István így írt: „A professzor magányosan ült egy karosszékben, jöttünkre felállt, és kitárt karral, halálsápadtan lépett elénk. Miről is beszéltünk az alatt a félóra alatt? Persze a hadi helyzetről… Három hívő katolikus…, akiknek holnaptól fogva zsidócsillagot kell viselniük …, mindegyikük a másnapi megalázó próbatételre gondol. Amikor felálltunk búcsúzni, Sík Sándor is felállt, és azt mondta: – És most megáldalak benneteket. Miklós azonnal ügyesen letérdelt, én tétován követtem – erre nem voltam elkészülve. A professzor fölénk tartotta kezét…” Kifelé menet a rendházból Vas István megjegyezte, hogy „azért ez a letérdelés sok volt”. Ezen Miklós erősen megbántódott, majd beültek egy cukrászdába. Vas, hogy Radnótit kiengesztelje, neki a szokásos egy mignon helyett kettőt rendelt. Az akció sikerült, Miklós arca földerült. Másnap egy kijött új rendelet szerint a piaristák mentesültek a sárga csillag viselése alól, ezért ezután már Sík Sándor kereste föl a Radnóti házaspárt otthonukban. 1944. április 21-én Pozsonyi úti lakásukon gyóntatta meg Miklóst. Fanni asszony közléséből tudjuk, hogy 1944. május 4-én ugyancsak felkereste őket Sík Sándor, aki búcsúzóul „a szokása szerint eléje térdeplő költőtársát, lelki fiát megáldotta, majd ezekkel a szavakkal búcsúzott tőle: Kell az áldozat”. Az áldozathozatal Radnóti Miklós költészetének vissza-visszatérő motívuma: 1939 júniusában írja A „Meredek út” egyik példányára című versében: „Költő vagyok (…) az igazra tanú (…), olyan, kit végül is megölnek, / mert maga sosem ölt”. Fiatalkorától hordozza az érte, miatta, a szülésében meghalt édesanyjának képét: „Anyácska, véres áldozat” (Huszonnyolc év). A próféták sorsa az övé, de különösen is azé, akiről a Nyolcadik ecloga záró versszakában ír: „eljön az ország, amit ígért amaz ifjú tanítvány, / rabbi, ki betöltötte a törvényt és szavainkat”. Pilinszky János érez rá arra, hogy Radnóti a krisztusi áldozatot megélve, a szelídség és rombolás összeegyeztethetetlenségét golgotai és költői egységbe hozza: „az üvegfúvók aggodalmas finomságával alakított mondataiba szabadul be a világ talán leg-megalázóbb szerencsétlensége”. Ehhez jegyzi még meg: „Radnóti, mint a legkülönbek, több önmagánál”, igen, mert ő szeretet-áldozat, aki a Szeretet Áldozatból él. Erről szólt a kerekudvari történet. (in: orszagut.com)

Elérhetőségünk: plébánia: 42/290-078,  Imre atya: 30/3739519, Tamás atya: 30/5748188, Attila atya: 30/359-2427 www.ujfehertoiplebania.hu

Újfehértó C tábla_EFOP_1.3.5

Projekt azonosítószáma:              EFOP-1.3.5

Pályázó neve:                                   Római Katolikus Egyház

Projekt címe:                                     A Római Katolikus Egyház társadalmi szerepvállalásának erősítése a közösségek fejlesztésével Újfehértón

Szerződés száma:                            EFOP-1.3.5-16-2016-00260

Támogatás összege (Ft):                                              24 586 200

Összköltség (Ft) :                                                            24 586 200

A projekt megvalósításának kezdete:                    2017.03.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje:          2020.09.28.

Záró elszámolás benyújtásának határideje:         2020.12.27.

Támogatási intenzitás:                                                  100%

Projekt szakmai tartalma:

A projektet 2017. március 1. – 2020. június 30. között valósítjuk meg. A projekt időtartama: 40 hónap. A szakmai programok előkészítésére 2017. március hónapban kerül sor. A toborzást 2017. április és május hónapban tervezzük. A rendszeres szakmai programokat pedig 2017. júniusában tudjuk megkezdeni. Célcsoport toborzása, bevonása: az együttműködő partnerek bevonásával, és az önkéntesekkel együtt 2017. április és május hónapban toborzó-tájékoztató napokat tartunk. Ismertetésre kerülnek a tervezett programok, a projekt részletei. A toborzás egyszerre több településen történik, egymással párhuzamosan. Önképzés célja a projektben résztvevő szakemberek, önkéntesek felkészítése, szakmai támogatása. A célcsoporttal foglalkozó, találkozó szakemberek szolgáltatásokra való felkészítése olyan tréning elemekkel, amelyek program specifikus ismereteket, és egyéb továbbképzési elemeket tartalmaznak. Kötelezően biztosítjuk a projektben résztvevők számára az esélyegyenlőségi képzésben való részvételt. A projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása: a projekt sikeressége nagymértékben függ attól, mennyire sikerül „megnyernünk” a szülők, családok támogatását, illetve milyen mértékben tudjuk őket közvetlenül bevonni a programokba. A generációk közötti együttműködés egyik alappillérje lenne jelen projektünkben az Idősek napi rendezvény megvalósítása. Terveink szerint a 3 év alatt összesen 15 alkalommal meglátogatjuk, és köszöntjük az időseket a fiatalabb generáció részvételével. Önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtanának megszervezése, közvetítése: tekintettel arra, hogy szervezetünk regisztrált Közérdekű önkéntes tevékenységet folytató szervezet, így tagjainkra mindig számíthatunk, ha önkéntes tevékenységről van szó. Önkéntesek munkájával tervezzük, hogy programjainkon, rendezvényeinken ellássák a regisztrációs feladataikat. A projektbe bevonni kívánt Projektasszisztens közreműködésével a tevékenység jól szervezett, szakmailag is jól koordinált. Kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések- új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezettel (Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.): a szakmai elvárásoknak megfelelően együttműködést kívánunk kialakítania az Új Nemzedék Nonprofi Kft-vel is. A kötelező adatszolgáltatás terén, a szakmai elvárások teljesülése terén, a szervezett, a projekt megvalósításához kapcsolódó szakmai események, és képzések terén egyaránt.Képzések, tréningek lebonyolítása 30 fő részére az alábbi témakörökben: Kommunikáció, önismeret, mentálhigiéné és szelektív hulladékgyűjtési ismeretek, és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek. Tekintettel arra, hogy a projekt egyik alappillére a fenntartható fejlődés, és folyamatosan nagy gondot kell fordítani erre a projekt elemre, így nélkülözhetetlen, hogy célcsoporttagjaink részére is átadjuk ezeket az ismereteket. Helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése 25 alkalommal kívánunk Kézműves napokat szervezni, ahol ismerkedünk a kézműves szakmákkal. Egyedi tárgyakat készítünk a különböző ünnepek közeledtével. Szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében félévente 2 alkalommal Preventív célú szabadidős programokat szervezünk ahol a különböző kultúrákkal kívánjuk megismertetni tagjainkat. Közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése évente két alkalommal. Hagyományőrző Nap elnevezésű, olyan nagyobb méretű rendezvényt megszervezni, ahová 500-1000 fő megjelenését várjuk. Témája mindenképpen helyi hagyományápolás, és generációk találkozása lenne. Családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelést segítő programok támogatása két havonta szeretnénk Életvezetési tanácsadást fiatalkorúak, fiatal házasok és gyermekes családok részére biztosítani. Továbbá ebben a programelemben Devianciák megelőzését szolgáló előadássorozatot is kívánunk megvalósítani. Két elemből áll 1. A kábítószer fogyasztás veszélyei, következményei, az elkerülés lehetőségei, és a 2. A bűnmegelőzés, bűnözővé válás elkerülése előadás sorozatok. A programokat egész naposra tervezzük, az előadássorozatok mellett egy „Drogsátor” is felállításra kerül, ahol témához kapcsolódó kérdéseket személyesen szakembereknek fel is tehetik az érdeklődők. A projekt megvalósításához nélkülözhetetlen eszközök beszerzése (projektor, laptop, kamera, fényképezőgép), és bérlése (hangosító berendezés).

efop_1_3_7_17_2017_00257_c_fekvo_nyomdai

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.7

Pályázó neve: Római Katolikus Egyház Újfehértó

Projekt címe Egyházi és civil közösségfejlesztés Hajdúhadházon és Tégláson

Szerződés száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00257

Támogatás összege: (Ft) 43.597.192,-

Összköltség: (Ft) 43.597.192,-

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.01.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.12.31.

Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2020.06.29.

Támogatási intenzitás: 100%

Projekt szakmai tartalma:

Közösségfejlesztés –közösségi (re)integráció, közösségbe vonás, közösségben tartás, különös tekintettel a kisebbséghez tartozó és a fogyatékkal élő személyekre.

Új közösség létrehozása: Terveink szerint létre kívánunk hozni egy új kis közösséget . Így kívánjuk a fiatalabbakat egy kis közösséggé formálni, és létrehozni kívánunk „Újfehértó Női Kör”-t . Az aktív regisztrációval rendelkező helyi kis közösség főként karitatív, és közösségfejlesztő feladatokat lát el, és évente legalább 2 alkalommal belép az erre a célra létrehozott honlapra.

Mediáció: a társadalmi együttélés javítása és a közösségfejlesztés témájában a projekt keretein belül kívánunk bevonni egy szakembert, aki kidolgozza, hogy melyek azok az eszközök és módszerek, amelyeket alkalmazva elérjük a megcélzott tevékenységet.

Közösségi tér kialakítása, működtetése: terveink szerint a megvalósítás helyszínén egy Közösségi Kuckót kívánunk létrehozni, és a projekt teljes időtartama alatt működtetni. Bútorokkal, és számítógépekkel, hozzá tartozó egyéb kiegészítő tartozékokkal felszerelni, ahová a településen élők ellátogathatnak. Önkéntesek segítségével tájékozódhatnak az aktuális munkaerőpiaci keresletről és kínálatról, kereshetnek álláslehetőségeket, elküldhetnek egy –egy szakmai önéletrajzot.

Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása: a projektben több alkalommal kívánunk rendezvényeket szervezni, egyházi és nem egyházi ünnepeket megünnepelni, ezzel is hozzájárulni a közösségek szerveződéséhez, azok aktív részvételéhez. Továbbá ezen a programelem belül kívánunk 2 alkalommal olyan rendezvényt megvalósítani, ahol nemcsak a településen élők vesznek részt, hanem tágabb környezetből is várunk érdeklődőket. A szabadtéri rendezvényre szórakoztató vendégelőadókat kívánunk meghívni, és egész naposra tervezzük. Továbbá ebben a projekt elemben szeretnénk két 2 napos kirándulást szervezni 40 fő részére. Látogatást teszünk a Zempléni hegység kis falvaiba, megtekintjük a Vizsolyi Bibliát, a környék egyéb zarándokhelyeit, valamint a Mátrába és környékére. Közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése, koordinálása: Hátránykompenzációs tevékenységek: a projekt időtartama alatt ezen a tevékenységen belül Baba-mama klubbot kívánunk működtetni, havonta 1-1 alkalommal, mindösszesen 17 alkalommal.

Választott tevékenységeink:

Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés,

Információs napok, rendezvények, képzések szervezése lebonyolítása: a projektben 4 alkalommal Információs napot kívánunk megvalósítani. Az információs napokon kívánunk tájékoztatást adni a projekt szakmai tartalmáról, az elérni kívánt célcsoportról, a már megvalósított tevékenységekről. Érzékenyítő nap: ebben a projekt elemben érzékenyítő csoportos foglalkozást kívánunk megvalósítani. A fő témakör a fogyatékosság Célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése.

Tréning: A legtöbb ember nem tudja igazán jól menedzselni magát, nem tudja elérni, hogy másoknak kedvező véleménye legyen róla, és nem tud megfelelően gondoskodni arról sem, hogy mások reális képet kapjanak róla. Ezekre a feltevésekre kívánunk reagálni egy tréningsorozattal, amelyet 20 fő részére, mintegy 60 óra időtartamban kívánunk megvalósítani.

Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, mentálhigiénés szolgáltatások, szenvedélybetegség megelőzése). Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása, elsajátításuk segítése:  4 alkalommal Előadást tervezünk,  a sport, és az egészséges életmódra való törekvés témakörben. Családi 1 alkalommal, Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek Vezetésfejlesztés (Hatékony tevékenység-koordináció kialakítása)

Tevékenységi folyamatok feltérképezése, leírása: A hatékonyság növelése érdekében indokolt áttekinteni és fejleszteni a szervezeti működést, a személyes kompetenciákat, a tárgyi-és technikai feltételeket, amelyek az egyházi szervezet számos tagját, munkatársát, önkéntesét érintik.” Fontos számunka, hogy a meglévő erőforrásainkat megtartsuk, és az is, hogy meglévő kapacitásunkat tovább fejlesszük.

Irányítási, koordinációs szabályok kialakítása/fejlesztése: A vezető az, aki a szervezet tagjaival együttműködik a szervezet és az egyén céljainak megvalósítása érdekében. A koordináció Irányítási, koordinációs szabályok alkalmazása, monitorozása

Esetmegbeszélés, szupervízió, képzés: A csoportos szupervízió során 10 fős csoportot alkotnak különböző munkahelyeken dolgozó szakemberek, akik nincsenek egymással szoros és/vagy hierarchikus munkakapcsolatban. Összesen 5 alkalommal találkoznak közösen egyeztetett időpontokban, szupervízor közreműködésével.