Kiemelt
A Szent László-szobor megáldásáról készült kisfilm itt megtekinthető:

Plébánosi köszöntő

Isten hozta a Római Katolikus Egyház Újfehértó honlapján!

Honlapunk nem csak katolikusoknak, hanem azoknak az érdeklődőknek is segítséget kíván nyújtani, akik keresik az utat Istenhez. Tartalmas böngészést kívánok és szeretettel várom vissza!

Juhász Imre plébános


Papjaink

Juhasz_Imre
Juhász Imre
plébános
Született: 1964. április 20., Abaújszántó
Pappá szentelték: 1992. június 20., Eger

Életút:
1992-1993: káplán Mátészalkán
1993-1996: káplán Miskolcon (Szent Anna)
1996-2000: káplán Nyíregyházán
2000-2008: plébános Baktalórántházán
2008-tól plébános Újfehértón(név, fénykép, elérhetőség)

Mezes_Attila
Mézes Attila
kisegítő lelkész
Született: 1960. május 11., Debrecen
Pappá szentelték: 2000. október 23., Debrecen

Életút:
1997-1998: állandó diakónus Nyírbátorban
1998-1999: állandó diakónus Ajakon
1999-2000: állandó diakónus Nagykállón
2000-2006: plébános Aranyosapátiban
2006-2008: plébános Nyírbélteken
2008-2010: plébános Mezőladányon


Vasárnapi hirdetés

„Minden forrásom belőled fakad!” 245/2020. szeptember 13.

Katolikus Híradó

az újfehértói Római Katolikus Egyházközség és Filiáinak értesítője 2020. november 29. XI. évf. 48. sz. Advent 1. vasárnapja „Mindenki eredetinek születik, de sokan másolatként végzik.” (boldog Carlo Acutis)

30. hétfő

6.00 Rorate – Gregorián

Dec. 1. kedd

6.00 Rorate

2. szerda

6.00 Rorate

3. csütörtök

6.00 Rorate 17.00 +”özv.Felföldi Györgyné sz. Seres Mária lü. 85. szül. napján 6 hónapos szm.

4. péntek

6.00 Rorate – R.füzér társulat élő tagjaiért

5 szombat

6.00 Rorate – 17.00 +Puhl Csaba lü.

6. Advent 2. vasárnapja 8.00 Plébániánk élő híveiért 9.30 Plébániánk + tagjaiért

1. Ma délután 4 órától a Zajti Ferenc Műv. Kp. előtt gyújtja meg az első adventi gyertyát Hosszú József polgármester és Juhász Imre plébános. A rendezvényt online lehet nyomon követni a Műv. Kp. facebook (zajtiferenckulturalisintezmeny) oldalán. 1b. Hétfőn este 6-tól fokolár a plébánián. 2. A járványra való tekintettel kérjük az elsőpéntekes betegeket, hogy egyeztessenek a lelki atyákkal, kik óhajtják most pénteken a szentség felvételét. 2b. Isten kegyelméből a mai nappal elkezdhetjük az új egyházi évet, amely advent időszakával kezdődik és felkészít a megtestesülés ünneplésére. Az elmúlt hetekben tapasztalt templombajáró hívek létszámának csökkenése indokolttá tesz 1-2 lelkipásztori változást egyházközségeink liturgikus életében. Amennyiben a rorate misék látogatottsága is hasonlóan gyér lesz a hívek részéről, akkor a 2. héttől a szokásos hétköznapi miserendet fogjuk követni. Az advent szombatjain a mise után szokásos agapét ebben az esztendőben elhagyjuk s reméljük majd az új esztendőben lesz lehetőség bepótolni az agapét nagyobb létszámú közösségben. Az adventi szentmiséink elmélkedéseit az októberben boldoggá avatott Carlo Acutis gondolatai fogják segíteni. Köszönjük a Segítő Nővérek és a Vianney Testvérek ez irányú inspirációját. (facebook: Vianney Testvérek). A még templomba járó híveinket kérjük, hogy továbbra is használják a bejáratnál a kézfertőtlenítőt valamint a szentmise folyamán a maszkot. Ezzel nemcsak magunkat védjük, de a másikat védjük legalábbis mentálisan. A Püspöki Kar legutóbbi rendelkezései szerint lehetőség van a lelki áldozásra és az idős,beteg emberek vasárnapi misehallgatás és az egyéni bűnbevallás mellőzésére Mindezt a könnyítést a járványra való tekintettel engedélyezték. 3. Adventi és karácsonyi gyertyák valamint Szívem első gondolata c. imakönyvre lehet feliratkozni a sekrestyében. 4. Jövő évi kalendárium, hajtogatós, egylapos és gyermek falinaptár kapható a plébánián. 5. December 2-án, szerdán du. 2-kor temetési gyászmise keretében vesznek búcsút Leveleken volt plébánosuktól Wutkowatz Károly ny. leveleki plébános úrtól, aki templomunknak is vendége volt, ünnepi szentmisék és helyettesítések alkalmával. Imádkozzunk lelki üdvéért! 6. Felföldi László atya püspökké szentelése 2021. január 6-án 10.30-tól lesz a pécsi székesegyházban. A járvány miatt azonban csak a meghívott vendégek vehetnek részt a szentmisén. Mi majd itt a templomban az élő közvetítés keretében fogunk bekapcsolódni az ünneplésbe és áldozásra is lesz lehetőség. Imádkozzunk érte! 7. Az év utolsó hónapjához érkeztünk. Megköszönjük mindazoknak, kik ebben az esztendőben már befizették egyházadójukat, rendezték az Új Ember újság árát. Kérjük, aki még nem tette meg, pótolja lehetőségei szerint elmaradását december hónapban. Hajdúhadház: 1. Vasárnap 8-tól rk. szm. lesz. Hajdúdorog: 1. Vasárnap 9.30-kor szm. Téglás: 1. Csütörtökön este 5-től, vasárnap 9.30-kor lesz szm. Hajdúnánás: 1. Pénteken du 5-től , vasárnap 11-től lesz a szm. 2. A következő üzenetet juttatta el Ftő Salamon József gyimesbükki plébános úr: Áldott előkészületi  időt kívánunk, az élet és a szeretet ünnepének befogadására. Tisztelettel és barátsággal a Gyimesbükkiek és Salamon József 3. A közeli napokban több szomorú hírről is értesültünk. Az egyik, hogy városunk vezetői polgármester, alpolgármester és jegyző urak is elkapták a korona vírust. Imádkozzunk értük, hogy mielőbb teljesen meggyógyuljanak és folytatni tudják felelősségteljes munkájukat! 4. A másik hír Erdélyből érkezett. Főtisztelendő Fejér Ljaos kilyénfalvi plébános életének 57., papságának 32. évében november 27-én hajnalban, váratlanul meghalt. Temetése szülőfalujában Csíkszentgyörgyön lesz december 1-jén, kedden de. 11 órától. A pénteki szentmisét érette fogjuk felajánlani, mert ő az elmúlt években egyházközsé-günknek, a Székely Menekültek Emléknapjának évről-évre visszatérő kedves vendége volt. Többször ő volt a főcelebráns és az igehirdetés szolgálatát is végezte. Nyugodjék békében!

Kálmánháza: 1. Jövő vasárnap reggel 8-kor lesz szm. 2. Örömmel értesítjük híveinket, hogy lassan a végéhez közeledik a plébánia külső megújításának munkálatai. Imádkozzunk, hogy alkalmas időjárás laz állványokon dolgozók munkáját segítse. Érpatak: 1. Következő rk. szentmise december 27-én lesz 11 órától.

Mécs László: Adventkor

Jézusunk, adj erőt, hogy ékesen járjunk
Illendő ruhában, méltóképpen várjunk
Add, hogy kerülgessük a bűnt, sötétséget
S ama jobb hazában megláthassunk Téged.

Kun Magdolna: Advent első gyertyalángja

Advent első gyertyalángja legyen ma a béke,
apró gyermekszívek szépreményű éke.
Ráncos, fázós kézfejeknek forró meleg kályha,
szomorú arcocskáknak pihe-puha párna.

Advent első gyertyalángja legyen ma a mosoly,
ott is ahol szívfájdító nyomorúság honol,
hisz az Adventi gyertyákban fellobbanó láng,
koldusra és királyra is mennyei fényt ád.

Mészely József: Adventi emlék

Miközben nagyanyó a betlehemi csodáról
mesélt, és szót szó mellé igazgatott,
mi fránya kölykök az ablakhoz rohantunk,
mint kiket az estnek titka jobban izgatott.

Talán, mert nem tudtuk felfogni ésszel,
hogy lehet Ember és Isten egy személyben,
az, aki korhadt, csöpp istállóban születik,
kérődző barmok közt, trágyabűzben.

De nagyanyó nem haragudott ránk,
elcsendesült, és ámulva bámulta,
amint a falra fényfoltokat izzadt
a duruzsolva dohogó vaskályha.

Aztán odajött az ablakhoz, mellénk
s megmutatta azt a fénypont-csillagot,
amely a mennybolt sötét falát áttörve,
a csoda jöttét hírelni reánk pislogott.

Elérhetőségünk: plébánia: 42/290-078,  Imre atya: 30/3739519, Tamás atya: 30/5748188, Attila atya: 30/359-2427 www.ujfehertoiplebania.hu

Újfehértó C tábla_EFOP_1.3.5

Projekt azonosítószáma:              EFOP-1.3.5

Pályázó neve:                                   Római Katolikus Egyház

Projekt címe:                                     A Római Katolikus Egyház társadalmi szerepvállalásának erősítése a közösségek fejlesztésével Újfehértón

Szerződés száma:                            EFOP-1.3.5-16-2016-00260

Támogatás összege (Ft):                                              24 586 200

Összköltség (Ft) :                                                            24 586 200

A projekt megvalósításának kezdete:                    2017.03.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje:          2020.09.28.

Záró elszámolás benyújtásának határideje:         2020.12.27.

Támogatási intenzitás:                                                  100%

Projekt szakmai tartalma:

A projektet 2017. március 1. – 2020. június 30. között valósítjuk meg. A projekt időtartama: 40 hónap. A szakmai programok előkészítésére 2017. március hónapban kerül sor. A toborzást 2017. április és május hónapban tervezzük. A rendszeres szakmai programokat pedig 2017. júniusában tudjuk megkezdeni. Célcsoport toborzása, bevonása: az együttműködő partnerek bevonásával, és az önkéntesekkel együtt 2017. április és május hónapban toborzó-tájékoztató napokat tartunk. Ismertetésre kerülnek a tervezett programok, a projekt részletei. A toborzás egyszerre több településen történik, egymással párhuzamosan. Önképzés célja a projektben résztvevő szakemberek, önkéntesek felkészítése, szakmai támogatása. A célcsoporttal foglalkozó, találkozó szakemberek szolgáltatásokra való felkészítése olyan tréning elemekkel, amelyek program specifikus ismereteket, és egyéb továbbképzési elemeket tartalmaznak. Kötelezően biztosítjuk a projektben résztvevők számára az esélyegyenlőségi képzésben való részvételt. A projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása: a projekt sikeressége nagymértékben függ attól, mennyire sikerül „megnyernünk” a szülők, családok támogatását, illetve milyen mértékben tudjuk őket közvetlenül bevonni a programokba. A generációk közötti együttműködés egyik alappillérje lenne jelen projektünkben az Idősek napi rendezvény megvalósítása. Terveink szerint a 3 év alatt összesen 15 alkalommal meglátogatjuk, és köszöntjük az időseket a fiatalabb generáció részvételével. Önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtanának megszervezése, közvetítése: tekintettel arra, hogy szervezetünk regisztrált Közérdekű önkéntes tevékenységet folytató szervezet, így tagjainkra mindig számíthatunk, ha önkéntes tevékenységről van szó. Önkéntesek munkájával tervezzük, hogy programjainkon, rendezvényeinken ellássák a regisztrációs feladataikat. A projektbe bevonni kívánt Projektasszisztens közreműködésével a tevékenység jól szervezett, szakmailag is jól koordinált. Kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések- új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezettel (Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.): a szakmai elvárásoknak megfelelően együttműködést kívánunk kialakítania az Új Nemzedék Nonprofi Kft-vel is. A kötelező adatszolgáltatás terén, a szakmai elvárások teljesülése terén, a szervezett, a projekt megvalósításához kapcsolódó szakmai események, és képzések terén egyaránt.Képzések, tréningek lebonyolítása 30 fő részére az alábbi témakörökben: Kommunikáció, önismeret, mentálhigiéné és szelektív hulladékgyűjtési ismeretek, és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek. Tekintettel arra, hogy a projekt egyik alappillére a fenntartható fejlődés, és folyamatosan nagy gondot kell fordítani erre a projekt elemre, így nélkülözhetetlen, hogy célcsoporttagjaink részére is átadjuk ezeket az ismereteket. Helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése 25 alkalommal kívánunk Kézműves napokat szervezni, ahol ismerkedünk a kézműves szakmákkal. Egyedi tárgyakat készítünk a különböző ünnepek közeledtével. Szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében félévente 2 alkalommal Preventív célú szabadidős programokat szervezünk ahol a különböző kultúrákkal kívánjuk megismertetni tagjainkat. Közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése évente két alkalommal. Hagyományőrző Nap elnevezésű, olyan nagyobb méretű rendezvényt megszervezni, ahová 500-1000 fő megjelenését várjuk. Témája mindenképpen helyi hagyományápolás, és generációk találkozása lenne. Családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelést segítő programok támogatása két havonta szeretnénk Életvezetési tanácsadást fiatalkorúak, fiatal házasok és gyermekes családok részére biztosítani. Továbbá ebben a programelemben Devianciák megelőzését szolgáló előadássorozatot is kívánunk megvalósítani. Két elemből áll 1. A kábítószer fogyasztás veszélyei, következményei, az elkerülés lehetőségei, és a 2. A bűnmegelőzés, bűnözővé válás elkerülése előadás sorozatok. A programokat egész naposra tervezzük, az előadássorozatok mellett egy „Drogsátor” is felállításra kerül, ahol témához kapcsolódó kérdéseket személyesen szakembereknek fel is tehetik az érdeklődők. A projekt megvalósításához nélkülözhetetlen eszközök beszerzése (projektor, laptop, kamera, fényképezőgép), és bérlése (hangosító berendezés).

efop_1_3_7_17_2017_00257_c_fekvo_nyomdai

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.7

Pályázó neve: Római Katolikus Egyház Újfehértó

Projekt címe Egyházi és civil közösségfejlesztés Hajdúhadházon és Tégláson

Szerződés száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00257

Támogatás összege: (Ft) 43.597.192,-

Összköltség: (Ft) 43.597.192,-

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.01.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.12.31.

Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2020.06.29.

Támogatási intenzitás: 100%

Projekt szakmai tartalma:

Közösségfejlesztés –közösségi (re)integráció, közösségbe vonás, közösségben tartás, különös tekintettel a kisebbséghez tartozó és a fogyatékkal élő személyekre.

Új közösség létrehozása: Terveink szerint létre kívánunk hozni egy új kis közösséget . Így kívánjuk a fiatalabbakat egy kis közösséggé formálni, és létrehozni kívánunk „Újfehértó Női Kör”-t . Az aktív regisztrációval rendelkező helyi kis közösség főként karitatív, és közösségfejlesztő feladatokat lát el, és évente legalább 2 alkalommal belép az erre a célra létrehozott honlapra.

Mediáció: a társadalmi együttélés javítása és a közösségfejlesztés témájában a projekt keretein belül kívánunk bevonni egy szakembert, aki kidolgozza, hogy melyek azok az eszközök és módszerek, amelyeket alkalmazva elérjük a megcélzott tevékenységet.

Közösségi tér kialakítása, működtetése: terveink szerint a megvalósítás helyszínén egy Közösségi Kuckót kívánunk létrehozni, és a projekt teljes időtartama alatt működtetni. Bútorokkal, és számítógépekkel, hozzá tartozó egyéb kiegészítő tartozékokkal felszerelni, ahová a településen élők ellátogathatnak. Önkéntesek segítségével tájékozódhatnak az aktuális munkaerőpiaci keresletről és kínálatról, kereshetnek álláslehetőségeket, elküldhetnek egy –egy szakmai önéletrajzot.

Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása: a projektben több alkalommal kívánunk rendezvényeket szervezni, egyházi és nem egyházi ünnepeket megünnepelni, ezzel is hozzájárulni a közösségek szerveződéséhez, azok aktív részvételéhez. Továbbá ezen a programelem belül kívánunk 2 alkalommal olyan rendezvényt megvalósítani, ahol nemcsak a településen élők vesznek részt, hanem tágabb környezetből is várunk érdeklődőket. A szabadtéri rendezvényre szórakoztató vendégelőadókat kívánunk meghívni, és egész naposra tervezzük. Továbbá ebben a projekt elemben szeretnénk két 2 napos kirándulást szervezni 40 fő részére. Látogatást teszünk a Zempléni hegység kis falvaiba, megtekintjük a Vizsolyi Bibliát, a környék egyéb zarándokhelyeit, valamint a Mátrába és környékére. Közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése, koordinálása: Hátránykompenzációs tevékenységek: a projekt időtartama alatt ezen a tevékenységen belül Baba-mama klubbot kívánunk működtetni, havonta 1-1 alkalommal, mindösszesen 17 alkalommal.

Választott tevékenységeink:

Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés,

Információs napok, rendezvények, képzések szervezése lebonyolítása: a projektben 4 alkalommal Információs napot kívánunk megvalósítani. Az információs napokon kívánunk tájékoztatást adni a projekt szakmai tartalmáról, az elérni kívánt célcsoportról, a már megvalósított tevékenységekről. Érzékenyítő nap: ebben a projekt elemben érzékenyítő csoportos foglalkozást kívánunk megvalósítani. A fő témakör a fogyatékosság Célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése.

Tréning: A legtöbb ember nem tudja igazán jól menedzselni magát, nem tudja elérni, hogy másoknak kedvező véleménye legyen róla, és nem tud megfelelően gondoskodni arról sem, hogy mások reális képet kapjanak róla. Ezekre a feltevésekre kívánunk reagálni egy tréningsorozattal, amelyet 20 fő részére, mintegy 60 óra időtartamban kívánunk megvalósítani.

Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, mentálhigiénés szolgáltatások, szenvedélybetegség megelőzése). Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása, elsajátításuk segítése:  4 alkalommal Előadást tervezünk,  a sport, és az egészséges életmódra való törekvés témakörben. Családi 1 alkalommal, Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek Vezetésfejlesztés (Hatékony tevékenység-koordináció kialakítása)

Tevékenységi folyamatok feltérképezése, leírása: A hatékonyság növelése érdekében indokolt áttekinteni és fejleszteni a szervezeti működést, a személyes kompetenciákat, a tárgyi-és technikai feltételeket, amelyek az egyházi szervezet számos tagját, munkatársát, önkéntesét érintik.” Fontos számunka, hogy a meglévő erőforrásainkat megtartsuk, és az is, hogy meglévő kapacitásunkat tovább fejlesszük.

Irányítási, koordinációs szabályok kialakítása/fejlesztése: A vezető az, aki a szervezet tagjaival együttműködik a szervezet és az egyén céljainak megvalósítása érdekében. A koordináció Irányítási, koordinációs szabályok alkalmazása, monitorozása

Esetmegbeszélés, szupervízió, képzés: A csoportos szupervízió során 10 fős csoportot alkotnak különböző munkahelyeken dolgozó szakemberek, akik nincsenek egymással szoros és/vagy hierarchikus munkakapcsolatban. Összesen 5 alkalommal találkoznak közösen egyeztetett időpontokban, szupervízor közreműködésével.