Kiemelt
A Szent László-szobor megáldásáról készült kisfilm itt megtekinthető:

Plébánosi köszöntő

Isten hozta a Római Katolikus Egyház Újfehértó honlapján!

Honlapunk nem csak katolikusoknak, hanem azoknak az érdeklődőknek is segítséget kíván nyújtani, akik keresik az utat Istenhez. Tartalmas böngészést kívánok és szeretettel várom vissza!

Juhász Imre plébános


Papjaink

Juhasz_Imre
Juhász Imre
plébános
Született: 1964. április 20., Abaújszántó
Pappá szentelték: 1992. június 20., Eger

Életút:
1992-1993: káplán Mátészalkán
1993-1996: káplán Miskolcon (Szent Anna)
1996-2000: káplán Nyíregyházán
2000-2008: plébános Baktalórántházán
2008-tól plébános Újfehértón(név, fénykép, elérhetőség)

 


Dobai Barna Ottó
káplán
Születési/Származási hely: Szilágysomlyó, 1971.07.07.
Pappá szentelték: Debrecen, 2018.06.23.
Életút:
2018 – 2019 káplán Rakamazon
2019 – augusztustól káplán Újfehértón
Jelenlegi szolgálati helye: újfehértói káplán

 

Mezes_Attila
Mézes Attila
kisegítő lelkész
Született: 1960. május 11., Debrecen
Pappá szentelték: 2000. október 23., Debrecen

Életút:
1997-1998: állandó diakónus Nyírbátorban
1998-1999: állandó diakónus Ajakon
1999-2000: állandó diakónus Nagykállón
2000-2006: plébános Aranyosapátiban
2006-2008: plébános Nyírbélteken
2008-2010: plébános Mezőladányon


Vasárnapi hirdetés

„Minden forrásom belőled fakad!” 245/2020. szeptember 13.

Katolikus Híradó

az újfehértói Római Katolikus Egyházközség és Filiáinak értesítője 2020. január 12. XI. évf. 2. sz. Urunk megkeresztelkedése

„A keresztség az élő Istennel való csodálatos személyes kapcsolat jele és pecsétje.”(Hajdú Bálint )

13. hétfő 7.00
14. kedd 17.00
15. szerda

7.00

16. csütörtök 17.00
17. péntek 7.00
18. szombat 17.00
19. Évközi 2. vasárnap 8.00 E. község élő tagjaiért 9.30 szm.

1. Holnap este 6-tól fokolár, szerda este 5-től felnőtt énekkar. 2. Pénteken és szombaton lesz szentségi előkészítő foglalkozás. 3. Jövő vasárnap este 5-től templomunkban kezdődik városunkban az ökumenikus imahét. Nálunk Kocsis Antal gk. parókus úr fog prédikálni. Az imahét programja a hirdetőtáblán is olvasható. 4. Január 25-én, szombaton kellő létszám jelentkezése esetén busz indul Budapestre Chiara Lubich születésének 100. évfordulója alkalmából megrendezendő a Fokoláre Mozgalommal közös ünneplésre. A szervezők a 16 év alatti résztvevőknek párhuzamos programot biztosítanak. Jelentkezés 4000,- Ft befizetésével a sekrestyében v. pedig Ballainé Puhl Mária hitoktatónál legkésőbb jövő vasárnapig. 5. Január 26-án, vasárnap a 9.30-as mise után kezdjük a jegyesokta-tást, amelyre várjuk azokat, akik idén szeretnének házasságot kötni. Hajdúhadház: 1. Jövő vasárnap 8-tól rk. mise lesz. Téglás: 1. Csütörtökön este 5-től szentmise, utána szentségimádás. 2. Vasárnap 9.30-kor lesz a szm. 3. A sekrestyében ma még fel lehet iratkozni házszentelésre. Hajdúdorog: 1. Vasárnap 9.30-kor lesz szm. 3. Házszentelésre a sekrestyében lehet feliratkozni. Hajdúnánás: 1. Pénteken 5-kor szm, utána szentségi előkészítő. 2. Vasárnap szintén 11-kor lesz a szm. 3. Házszentelésre péntek estig a sekrestyében lehet feliratkozni, amely 18-án szombaton lesz. 4. Ökumené jan. 22-24. között lesz Nánáson. Kálmánháza: 1. Vasárnap 8-tól szm. 2. Házszentelés csütörtökön 9-18 óráig, valamint az azt követő héten szerdán és szombaton. 4. Szombaton nem lesz előkészítő. Petőfi-tag: 1. Február 23-án lesz legközelebb rk. szm.

A Legszentebb Áldozat megőrzéséről

Az Úr egykor azt parancsolta a választott népnek a húsvéti báránnyal kapcsolatban: „Semmit ne tegyetek el belőle másnap reggelre. Ami másnapra megmarad, azt tűzön égessétek el.” (Kiv 12,10) Miért volt erre szükség? Azért mert már Istennek volt szentelve, s megóvván ezzel elfogyasztását profán étkezéseken. A zsidó húsvét a keresztény húsvét előképe, s így ugyanúgy az előbb említett bárány, Jézus Krisztusnak, az igazi húsvéti báránynak az előképe. Egy ilyen áldozati lakomán alapította meg Krisztus Urunk az Eucharisztiát, melyben Önmagát adta nekünk a kenyér és a bor színe alatt. Az Egyház ugyan nem égeti el a szentségi színeket, de az évszázadok alatt fokozatosan értette meg az Oltáriszentség megőrzésének jelentőségét, és hogy azokat csak szent étkezéseken lehet „elfogyasztani” a misén belül, rendkívüli esetekben azon kívül is. Méltó módon kell tehát bánnunk a Krisztus által alapított szentségi jelekkel. Nem adhatjuk „a szent dolgokat a kutyáknak” (Mt 7,6). Jézus pedig – aki valóságosan van jelen ezekben – már Szentnek született (Lk 1,35b). (Jámbor Tibor)

Egyetemes imahét istentiszteleti rendje

Újfehértó, 2020. január 19-26. 

„nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk.” (ApCsel 28,2) Vasárnap: róm.k. templ. Kocsis Antal görkat. parókus Hétfő: ref. templ. Sztankó Gyöngyi ev. lp. Kedd: bapt. imaház, Baracsi István ref. lp. Szerda: baptista imaház, Rézműves Zita ref. blp. Csütörtök: gör. kat. templ. Juhász Imre r.kat. pléb. Péntek: ref. templom, Bognár Benjámin bapt. lp. Szombat: baptista imaház, a baptista gyülekezet meghívására szolgál: Szilasi Zoltán adv. lp. Vasárnap: ref. templom, Karancsi Csaba bapt. lp. Minden este 5 órai kezdettel minden kedves testvérünket nagy szeretettel várunk!

Készüljünk kilenceddel Szent Margit ünnepére! Mennybéli Atyaisten, Irgalmazz nekünk! Megváltó Fiúisten, Szentlélek Úristen, Szentháromság egy Isten, Szentséges Szűz Mária,  Könyörögj érettünk! Árpád-házi Szűz Szent Margit,  Könyörögj érettünk! Akit senki és semmi el nem vont Isten szeretetétől, Aki senkit meg nem vetettél és meg nem ítéltél, Aki elsőként igyekeztél teljesíteni elöljáróid parancsát, Aki Krisztus szegénységét akartad utánozni, Aki szerzetesi fogadalmadhoz erős akarattal mindig hű maradtál, Aki tudatosan kerested az utolsó helyet, Aki az alázatos Jézus követője voltál, Aki a betegek ápolásában nem kímélted magadat, Aki mások szolgálatát mindennél előbbre helyezted, Akit az Eukarisztikus Jézus éltetett, Akit Krisztus szenvedése könnyekig meghatott, Aki közösségedben és családodban segítettél békét teremteni, Aki megvigasztaltad a szomorkodókat és a gyászolókat, Aki sohasem feledkeztél meg a szegényekről és a nélkülözőkről, Aki a keresztények bűneiért vezekelve engeszteltél, Aki imádságban virrasztva imádtad az Urat, Aki a szűzi tisztaság példája vagy, Aki a betegekkel és szenvedőkkel együtt éreztél, Az Anyaszentegyház igazi leánya, Aki a rendi szabályok megtartásában  mindenkit megelőztél, Aki megbocsátó jóságoddal és szelídségeddel nővéreid épülésére voltál, A Szűzanya buzgó tisztelője, Aki csodáiddal halálod után is sokakon segítettél, Kongregációnk védőszentje, Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Kegyelmezz nekünk! Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Hallgass meg minket!Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Irgalmazz nekünk!  V. Imádkozzál érettünk, Árpád-házi Szent Margit! F. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!  Könyörögjünk! Istenünk, szüzesség kedvelője és őre, Árpád-házi Szent Margit a te kegyelmedből fonta egybe a szűzi élet szépsé-gét a jó cselekedetek érdemével. Engedd, kérünk, hogy könyör-gésére az üdvösséges bűnbánattal visszaszerezzük lelkünk tisztaságát! A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, Isten mindörökkön örökké. F. Ámen. 

Elérhetőségünk: plébánia: 42/290-078,  Imre atya: 30/3739519, Dobai Ottó atya: 30/402-3330, Attila atya: 30/359-2427 www.ujfehertoiplebania.hu