Kiemelt
A Szent László-szobor megáldásáról készült kisfilm itt megtekinthető:

Plébánosi köszöntő

Isten hozta a Római Katolikus Egyház Újfehértó honlapján!

Honlapunk nem csak katolikusoknak, hanem azoknak az érdeklődőknek is segítséget kíván nyújtani, akik keresik az utat Istenhez. Tartalmas böngészést kívánok és szeretettel várom vissza!

Juhász Imre plébános


Papjaink

Juhasz_Imre
Juhász Imre
plébános
Született: 1964. április 20., Abaújszántó
Pappá szentelték: 1992. június 20., Eger

Életút:
1992-1993: káplán Mátészalkán
1993-1996: káplán Miskolcon (Szent Anna)
1996-2000: káplán Nyíregyházán
2000-2008: plébános Baktalórántházán
2008-tól plébános Újfehértón(név, fénykép, elérhetőség)

 


Dobai Barna Ottó
káplán
Születési/Származási hely: Szilágysomlyó, 1971.07.07.
Pappá szentelték: Debrecen, 2018.06.23.
Életút:
2018 – 2019 káplán Rakamazon
2019 – augusztustól káplán Újfehértón
Jelenlegi szolgálati helye: újfehértói káplán

 

Mezes_Attila
Mézes Attila
kisegítő lelkész
Született: 1960. május 11., Debrecen
Pappá szentelték: 2000. október 23., Debrecen

Életút:
1997-1998: állandó diakónus Nyírbátorban
1998-1999: állandó diakónus Ajakon
1999-2000: állandó diakónus Nagykállón
2000-2006: plébános Aranyosapátiban
2006-2008: plébános Nyírbélteken
2008-2010: plébános Mezőladányon


Vasárnapi hirdetés

„Minden forrásom belőled fakad!” 245/2020. szeptember 13.

Katolikus Híradó

az újfehértói Római Katolikus Egyházközség és Filiáinak értesítője 2020. március 29. XI. évf. 13. sz. Nagyböjt 5. vasárnapja

„Kérjük Istentől annak kegyelmét, hogy harcolni tudjunk a gonosz lélek ellen, vitázzunk, amikor meg kell vitatni valamit, de az elvadult gyűlölet lelkével szemben legyünk bátrak ahhoz, hogy hallgassunk.” (Ferenc pápa)

30. hétfő 9-10 Egyéni szentséglátogatás – gyóntatás
31. kedd 9-10 Egyéni szentséglátogatás – gyóntatás
ápr. 1. szerda

9-10 Egyéni szentséglátogatás – gyóntatás

2. csütörtök 17-18 Egyéni szentséglátogatás – gyóntatás
3. elsőpéntek 8-12 Egyéni szentséglátogatás – gyóntatás
4. szombat 17-18 Egyéni szentséglátogatás – gyóntatás
5.Virágvasárnap 9.00-12.00 Egyéni szentséglátogatás – gyóntatás

1. Szentmisét továbbra is csak zárt ajtók mögött, hívek nélkül lehetséges végeznünk! Ez a szentséglátogatás előtt fél órával történik. Aki tud lélekben kapcsolódjon be vagy rádió televízión keresztül imádkozzon és járuljon lelki áldozáshoz. A lelki áldozás egyik imája: Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeret-lek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretné-lek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek.
Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe és végy lakást benne örökre! Ámen. 2. A héten elsőpéntek lesz. Aki nagyon ragaszkodik, hogy Ottó atya szentségekkel lássa el (gyónás, áldozás, esetleg betegek kenete) tessenek jelezni neki. 3. Elsőpénteken ha szeretne valaki egy fél v. egész órát vállalni, kér-jük, hogy jelezze addig telefonon vagy a juimre@gmail.com címen. 4. A héten munkatársaink házhoz visznek egy borítékot mindazoknak a híveknek, akik tavaly befizették egyházi adójukat. A plébánosi levélben jelzett programok egy része sajnos el fog maradni. Kérjük fogadják a kis küldeményt szeretettel. 5. Virágvasárnap azért lesz délig nyitva a templom, hogy aki szeretne, tudjon vinni haza a szentelt barkából. 6. Azok akiknek az elkövetkező napokra-hetekre miseszándékuk lett előjegyezve, kérjük, hogy telefonon v. email-en jelezzék : elvégezzük-e az adott napon a szentmisét, vagy helyezzük a járvány elmúlta utáni időkre. Elérhetőségeink: 42/290078 (üzenetrögzítős telefon) vagy juimre@gmail.com. 7. Az Eukarisztikus Kongresszus . szeptember 13, 19 ill. 20-i miséire szervez utat egyházközségünk. Az alábbi adatokra van szükség a regisztráció- hoz: Név, keresztnév, Születési hely, év, hó, nap, állampolgárság Személyi igazolvány száma, Állandó lakcím, Mobil telefonszám, email-cím Kérjük, hogy aki szeretne az egyházközsé-günk által szervezett utakra jelentkezni és szeretné, ha segítenénk neki az internetes regisztrációban, mihamarabb juttassa el a plébániára vagy a sekrestyébe ezeket az adatokat egy papírlapra felírva vagy a juimre@gmail.com címre! 8. A betegek húsvéti gyóntatás-áldoztatása nagyhétfőn lesz. Jövő vasárnapig lehet bejelenteni a plébánián v. telefonon. 9. A Püspöki Kar megengedte, hogy az egyéni bűnbevallás helyett általános feloldozásban részesülhetnek a hívek. Erre virágvasárnap délelőtt folyamán a lourdes-i barlang előtt 9 és 11 óra között, negyed óránként ismételve, rövid bűnbánati szertartás keretében tudunk sort keríteni, aki szeretne részesedni benne. 10. Kérjük kedves híveinket, hogy magunk és szeretteink testi épsége végett igyekezzünk készségesen megtartani az állami hatóságok járványügyi rendelkezéseit. Mindannyiunk jól felfogott érdeke, hogy túl éljük e járványos időszakot. Használjuk ki az időt otthonainkban egyéni és családi megszentelődésre, amikor közösen imádkoznak, olvassák a Szentírást, imádságos lélekkel bekapcsolódnak a mise közvetítésekbe. 11. A filiák templomai és közösségeire ugyanazon járványügyi szabályok érvényesek mint a mater, az újfehértói egyházközségre. 12. A Katolikus Híradó nyomtatott formában a templom és plébánián kívül a Marcsi-ker, Kukk Miklós boltjában a pénztárnál található. 13.  Kilenced. Akik az Eucharisztikus Világkongresszusra készülve, vállalták a kilenced tartását, azok elsőpénteken lelki áldozást végezzenek és imádkozzanak otthonukban, kapcsolódjanak be a szentmisébe a medián keresztül.  14. Dr. Veres András püspök, a MKPK elnöke az Úrangyala imádság után javasolja elimádkozni a következő imádságot. Atyánk, Istenünk, a világ teremtője! Mindenható és irgalmas Isten vagy. Irántunk való szeretetből elküldted Fiadat, aki a mi üdvösségünkért meg-testesült. Nézz gyermekeidre, akik Európa különböző régióiban nehéz, kihívásokkal teli időket élnek meg. Hozzád fordulunk, erőt, vigasztalást és megváltást keresünk. Szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől, gyógyítsd meg a betegeinket, nyújts vigaszt családjaiknak, adj bölcsességet a kormányok felelősei-nek, energiát és erőt az orvosoknak, a nővéreknek, önkéntesek-nek, az elhunytaknak pedig örök életet. Ne hagyj magunkra a megpróbáltatás idején, ments meg minket a gonosztól. Hozzád imádkozunk, aki élsz és uralkodsz a Fiúval és Szentlélekkel. Ámen. Mária, a betegek és a remény édesanyja, imádkozz érettünk! 15. Várnai Jakab OFM osztotta meg ezt az egyháztörténelmi emléket:
Al-Hakim kalifa, Egyiptom muszlim uralkodója (996-1021) elrendelte, hogy 9 évre zárjanak be minden templomot. Egyik nap végigment a keresztények egyik utcáján. Minden házból azt hallotta, hogy imádkoznak és Istent dicsőítik. Azonnal megparancsolta: „Nyissátok ki a templomokat, és hagyjátok imádkozni a keresztényeket, ahogy akarnak. Be akartam zárni minden utcában egy templomot, de most látom, hogy ezzel minden házban megnyitottam egyet.” 16. Ezen a héten délutánonként 3 és 6 óra között igyekszünk híveink rendelkezésére állni akár telefonon v. a facebookon és 5 perces beszélgetéssel, imádsággal erősíteni a lelki összetartozást. Aki szeretné, hogy felhívjuk, tessenek megírni juimre@gmail.com vagy az üzenet-rögzítős telefonra rámondani. Tervezünk még facebookos bejelentkezést, keresztút és esetleg szentmise közvetítést. Hajdúhadház, Hajdúdorog: Téglás: 1. Lásd: Útó hirdetések Hajdúnánás: 1. Pénteken 9-10-ig egyéni szentséglátogatás. 2. L.Útó Kálmánháza:1. Szombaton 18-19-ig egyéni szentséglátogatás. 2.L.Útó

Részlet Palánki Ferenc püspök Nagyböjt 5. vasárnapi prédikációjából

„…Jézus feltámasztja a negyednapja meghalt Lázárt, ez ad számunkra igazi bizalmat, hogy Ő valóban az élet Ura, le tudja győzni a halált, kinyilatkoztatva hatalmát. Ő valóságos emberként együtt érez, közösséget vállal velünk, de Istenként támaszt fel bennünket és hív: Jöjj ki a bűn sírjából, az önzés megkötözöttségéből, támadj új életre, éld meg a közösséget Istennel és embertársaiddal, tanuld meg, hogyan kell fáradhatatlan szeretettel szeretni. Márta, Mária és Lázár befogadták Jézust az életükbe, barátjuknak tekintették mint embert, és hittek benne mint Messiásban, hogy Ő a feltámadás és az élet. Nekünk is erre a hitre kell eljutnunk ebben az idei nagyböjtben. Most különleges utat, a hit útját járjuk, mert nem jöhetnek a hívek a templomba, nem érezhetjük fizikai közelségüket, de nagyon mélyen érezzük a lelki egységet. Hitünkön keresztül együtt vagyunk Jézus közelében. Hisszük, „hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmassá-gok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van” (Róm 8,38-39). Erre a hitre, meggyőződésre akar bennünket is elvezetni az Úr, hogy válaszoljunk hívására, kilépve az önzésből, a bűn sírjából új éltre támadva, és tegyünk tanúságot azzal, ahogyan élünk arról, hogy Jézus a feltámadás és az élet.”

Elérhetőségünk: plébánia: 42/290-078,  Imre atya: 30/3739519, Dobai Ottó atya: 30/402-3330, Attila atya: 30/359-2427 www.ujfehertoiplebania.hu