Kiemelt
A Szent László-szobor megáldásáról készült kisfilm itt megtekinthető:

Plébánosi köszöntő

Isten hozta a Római Katolikus Egyház Újfehértó honlapján!

Honlapunk nem csak katolikusoknak, hanem azoknak az érdeklődőknek is segítséget kíván nyújtani, akik keresik az utat Istenhez. Tartalmas böngészést kívánok és szeretettel várom vissza!

Juhász Imre plébános


Papjaink

Juhasz_Imre
Juhász Imre
plébános
Született: 1964. április 20., Abaújszántó
Pappá szentelték: 1992. június 20., Eger

Életút:
1992-1993: káplán Mátészalkán
1993-1996: káplán Miskolcon (Szent Anna)
1996-2000: káplán Nyíregyházán
2000-2008: plébános Baktalórántházán
2008-tól plébános Újfehértón(név, fénykép, elérhetőség)

 


Dobai Barna Ottó
káplán
Születési/Származási hely: Szilágysomlyó, 1971.07.07.
Pappá szentelték: Debrecen, 2018.06.23.
Életút:
2018 – 2019 káplán Rakamazon
2019 – augusztustól káplán Újfehértón
Jelenlegi szolgálati helye: újfehértói káplán

 

Mezes_Attila
Mézes Attila
kisegítő lelkész
Született: 1960. május 11., Debrecen
Pappá szentelték: 2000. október 23., Debrecen

Életút:
1997-1998: állandó diakónus Nyírbátorban
1998-1999: állandó diakónus Ajakon
1999-2000: állandó diakónus Nagykállón
2000-2006: plébános Aranyosapátiban
2006-2008: plébános Nyírbélteken
2008-2010: plébános Mezőladányon


Vasárnapi hirdetés

Családok éve 2018 

Katolikus Híradó

az újfehértói Római Katolikus Egyházközség és Filiáinak értesítője 2019. augusztus 18. X. évf. 33. sz. Évk. 20. vasárnap

„Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga…? ” (Ho 294)

19. hétfő 7.00 egy család testi-lelki egészségéért
20. kedd 8.00 Ünnepi szentmise a hazáért
21. szerda

7.00

22.csütörtök 18.00 +File Lajos és +fel. Tardi Mária szülők és +csal.tagok lü.
23. péntek 7.00
24. szombat 7.00 +Kocsis József és +Pintér Júlianna szül. és + cstagok, +Porczán József és +neje Szilágyi Zsófia és + cstagok lü. 18.00 szm.
25. Évk. 21. vasárnap 8.00 E. község élő híveiért 9.30

1. Ma a két szm. között Szt. Mónika imádság lesz. 2. Bérmálási előkészítő e héten szerdán du. 3-tól lesz, 4-től kisebb vizsga letételére van lehetőség. 3. Szeretettel hívjuk fel híveink figyelmét a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola pótfelvételi lehetőségére teológus és hittanár-nevelőtanár szakokra. Ennek részletei a hirdetőtáblán olvashatók! Hajdúhadház: 1. Vasárnap 8-kor gk. szm. lesz. Téglás: 1. Kedden de. 9.30-kor lesz az ünnepi szentmise és utána az új kenyér megáldása. 2. Vasárnap 9.30-tól lesz szm. 3. Augusztus 24-én Projektnapot tartunk sportpályán. Egyházközségünk minden tagját szeretettel várjuk. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók! Hajdúdorog: 1. Kedden de. 10 órától ünnepi szentmise és utána az új kenyér megáldására kerül sor. 2. Vasárnap 9.30-tól szm. Hajdúnánás: 1. Kedden de. 10-kor lesz ünnepi szentmise a görögkatolikus hívekkel együtt, utána közösen vonulunk át a Bástyafalhoz, ahol 11 órától lesz az ökumenikus kenyérmegáldás és városi ünnepség. 2. Vasárnap 11-kor kezdődik a szm. Kálmánháza: 1. Kedden reggel 8-kor lesz az ünnepi szentmise, utána a templomkertben lesz az új kenyér ökumenikus megáldása és a községi ünnepség. 2. Vasárnap is reggel 8-kor lesz szm. Pár sorban a nyári táborról Idén nyáron Budapesten voltunk hittanos táborban. Nagyon jól éreztük magunkat, nagyon sok szép helyre elmentünk. Voltunk a Citadellán, Margitszigeten, esti városnézésen is részt vettünk és állatkertben, a Terror Házában, fürdőn is voltunk. Jótékonysági koncerten vettünk részt, sétahajókáztunk a Dunán, megnéztük a Hősök Terét, sok-sok szép templomot, a Parlament épületét, Budapest hídjait. A tábori élményeim leírhatatlanok. Barátok érkeznek az életembe amióta tábori tag vagyok. Minden nyáron ezt a tábort várom a legjobban, ugyanis rég nem látott barátokkal találkozhatok és eltölthetek velük pár felejthetetlen napot.  (Felföldi Réka-Téglás)

Szent István király litániája

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus hallgass minket! Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket! Krisztus hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten! Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen! Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten! Irgalmazz nekünk!
Szűz Mária, Isten szent Anyja könyörögj érettünk!
Szent István király, Isten hű szolgája könyörögj érettünk!
Szent István király, ki a Boldogasszonyt buzgón tisztelted könyörögj…
Szent István király, kit apostolának meghívott az Isten könyörögj … Szent István király, kit az Anyaszentegyház oltalmazójává rendelt az Isten könyörögj érettünk!
Szent István király, kit népünk királyává választott az Isten könyörögj .
Szerit István király, Isten akarata szerint való király könyörögj érettünk!
Szent István király, ki a kereszténységre vezetted népedet könyörögj… Szent István király, ki az igaz hitnek hirdetője voltál könyörögj ….. Szent István király, ki megtérítetted pogány népedet könyörögj …. Szent István király, ki a békességet szeretted könyörögj érettünk!
Szent István király, ki az ellened támadókat meggyőzted könyörögj … Szent István király, ki a betegek gyógyítója voltál könyörögj érettünk!
Szent István király, az alázatosság csodája könyörögj érettünk!
Szent István király, a béketűrés nemes példája könyörögj érettünk!
Szent István király, a keresztény szeretet élő formája könyörögj … Szent István király, az igazságos fejedelem mintaképe könyörögj …
Mi, bűnösök kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk békességet és egységet nyerj- kérünk téged, hallgass…
Hogy hazánktól az ellenséget távol tartsd kérünk téged, hallgass …
Hogy az istenkeresők szívét az igaz hitre elvezéreld kérünk téged, …
Hogy a papság és a hívek között az egyetértést megerősítsd kérünk…. Hogy a régi buzgóságot bennünk megújítsd kérünk téged, hallgass …. Hogy országodat békében megtartsad megáldjad és oltalmazzad, kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy Istennél mindnyájunkért esedezzél kérünk téged, hallgass meg … Mi, bűnösök kérünk téged, hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit irgalmazz nekünk!
Imádkozzál érettünk, Szent István király – Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk! Jóságos Istenünk, szolgádnak, Dávid királynak érdemeiért irgalmas voltál a választott néphez. Kérünk tekints szegény hazánkra és szolgádnak, István királynak érdemeiért fordítsd el rólunk bűneinkkel megérdemelt büntetésünket és engedd éreznünk sokszor megtapasztalt irgalmasságodat. Krisztus, a mi Urunk által. -Ámen

Gondolatok az új kenyérről 

A kenyér nem egyszerűen az emberi fáradságos, verítékes, szorgalmas munka eredménye, hanem mindent megelőzően az Isten ajándéka. A munka a miénk, de az áldás Istentől van. Mindnyájan ismerjük azt a fájdalmat, amelyet az emberi munka értelmetlensége, hiábavalósága, vagy eredménytelensége okoz. Ezért az aratás bősége, az új kenyér valósága mindig az Isten csodája, legalábbis ezt akként kellene megélnünk mindnyájunknak. Az új kenyérért való hálaadás alkalma arra buzdít minket, hogy merjünk rácsodálkozni az új kenyérben Isten gondviselő, megtartó szeretetére. Ebben az esztendőben különösen is sok kedvezőtlen, viszontagságos időjárási, illetve természeti körülmény veszélyeztette országunk kenyerét. De végül is mindezek ellenére mégis csak lett aratás, lett új kenyér, ha nem is annyi és olyan, mint amennyit és amilyet vártunk, reméltünk és szerettünk volna. Éppen ezért még inkább indokolt a hálaadás az új kenyér áldásáért. A zsoltáros szavaival bízunk és buzdítunk: „Jertek és lássátok Isten tetteit!” Az Úr asztalára helyezett kenyér egyrészt hirdeti nekünk Isten gondviselő, földi életünket tápláló, megőrző szeretetét – másrészt pedig emlékeztet Jézus Krisztus megtört testére az ő engesztelő halálával, mellyel számunkra bűnbocsánatot, üdvösséget, örök életet szerzett. Isten tettei a mindennapi kenyér és az Élet Kenyere, vagyis Jézus Krisztus engesztelő áldozatának csodájában hálaadásra és ön-megalázódásra késztető módon tárulnak szemünk elé. És nekünk mondhatatlanul szükségünk van személyiségünk épsége, egészsége megőrzése végett is a hálaadásra és alázatra. A hála derűssé teszi a lelket, az alázat pedig megőriz minden túlzástól és mértéktelenségtől. (in:verestemplom.hu)

Elérhetőségünk: plébánia: 42/290-078,  Imre atya: 30/3739519, Dobai Ottó atya: 30/402-3330, Attila atya: 30/359-2427 www.ujfehertoiplebania.hu