Kiemelt
A Szent László-szobor megáldásáról készült kisfilm itt megtekinthető:

Plébánosi köszöntő

Isten hozta a Római Katolikus Egyház Újfehértó honlapján!

Honlapunk nem csak katolikusoknak, hanem azoknak az érdeklődőknek is segítséget kíván nyújtani, akik keresik az utat Istenhez. Tartalmas böngészést kívánok és szeretettel várom vissza!

Juhász Imre plébános


Papjaink

Juhasz_Imre
Juhász Imre
plébános
Született: 1964. április 20., Abaújszántó
Pappá szentelték: 1992. június 20., Eger

Életút:
1992-1993: káplán Mátészalkán
1993-1996: káplán Miskolcon (Szent Anna)
1996-2000: káplán Nyíregyházán
2000-2008: plébános Baktalórántházán
2008-tól plébános Újfehértón(név, fénykép, elérhetőség)


Dobai Barna Ottó
káplán
Születési/Származási hely: Szilágysomlyó, 1971.07.07.
Pappá szentelték: Debrecen, 2018.06.23.
Életút:
2018 – 2019 káplán Rakamazon
2019 – augusztustól káplán Újfehértón
Jelenlegi szolgálati helye: újfehértói káplán

Mezes_Attila
Mézes Attila
kisegítő lelkész
Született: 1960. május 11., Debrecen
Pappá szentelték: 2000. október 23., Debrecen

Életút:
1997-1998: állandó diakónus Nyírbátorban
1998-1999: állandó diakónus Ajakon
1999-2000: állandó diakónus Nagykállón
2000-2006: plébános Aranyosapátiban
2006-2008: plébános Nyírbélteken
2008-2010: plébános Mezőladányon


Vasárnapi hirdetés

„Minden forrásom belőled fakad!” 245/2020. szeptember 13.

az újfehértói Római Katolikus Egyházközség és Filiáinak értesítője 2020. május 17. XI. évf. 20. sz. Húsvét 6. vasárnapja „A test akkor hal meg, mikor elszakad a lélektől… a lélek pedig akkor, amikor elszakad Istentől.” (Szt. Ágoston)

18. hétfő 18.00 Szt. II. János Pál pápa tiszteletére
19. kedd

18.00

20. szerda

18.00 Beteg édesanya gyógyulásáért

21. csütörtök 18.00 +Nagy János lü. 2. évf.
22. péntek 18.00
23. szombat 18.00
24. Urunk mennybemenetele 8.00 Plébániánk élő tagjaiért 9.30

1. A májusi ájtatosságot esténként fél 6-tól végezzük. 2. Hétfőn lesz szt. II. János Pál pápa születésének 100. évfordulója. Holnap este tiszteletére szentmisét mutatunk be és kérjük égi közbenjárását plébánia közösségünkre. A szentmise után vetítéssel és gondolatainak felidézésével emlékezünk meg róla itt a templomban. 3. Köszönetet mondunk Patai Zoltán, Kemény Sándor és Mozga József képviselőinknek, akik a közelmúltban a szent József szobor tartó polcát megerősítve kijavították, valamint a szentély és hajó találkozásánál lévő csempéket visszaerősítették. 4. Kérjük kedves híveinket, hogy a püspök úr által előírt öltözéket, szájmaszk, kézfertőtlenítő használják maguk és mások egészsége védelmében. 5. E hét 20-ig lehet az adóbevallást ill. az 2×1% felajánlásáról lehet rendelkezni. Kérjük, aki még tette meg pótolja és támogassa a Katolikus Egyházunkat és értékes munkát végző civil szervezetet. Hajdúhadház: 1. Legközelebb pünkösd hétfőn lesz gk. liturgia. Hajdúdorog: 1. Jövő vasárnap 9.30-tól lesz szm. Téglás: 1. Csütörtökön 17-től, vasárnap 9.30-tól lesz szm. Hajdúnánás: 1. Pénteken 17-től, vasárnap 11-től lesz szm. Kálmánháza: 1. Jövő vasárnap 8-tól lesz szm. Érpatak: 1. 24-én, 11 órától lesz rk. szm.

Szent Pio atya imádsága

Maradj velem, Uram, hogy el ne feledjelek. Tudod, hogy milyen könnyen elfordulok tőled. Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van erődre, hogy annyiszor el ne essek. Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem nélküled lankad buzgóságom. Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én világosságom nélküled sötétségben járok. Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem akaratodat. Maradj velem, Uram, hogy halljam hangodat és kövesselek. Maradj velem, Uram, mert nagyon akarlak szeretni és mindig veled akarok lenni. Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád. Maradj velem, Jézus, mert bármilyen szegény is lelkem, azt kívánom számodra a vigasz helye és a szeretet fészke legyen. Maradj velem, Jézus, mert már késő van és a nap lenyugvóban: múlik az élet, közeledik a halál és szükséges megkettőzni az erőmet, hogy útközben el ne hagyjon. Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a keresztek, a szenvedések: mennyire szükségem van Rád a számkivetésnek ezen az éjszakáján. Maradj velem, Jézus, mert az élet és veszedelmek éjszakájában szükségem van Rád. Add, hogy úgy felismerjelek, mint a tanítványok a kenyértöréskor: az eucharisztikus egyesülés legyen világosság, mely megtart engem; legyen egyetlen boldogsága szívemnek. Maradj velem, Uram, mert amikor jön a halál, akkor is veled egyesülve akarok lenni, ha nem is a szentáldozás által, legalább a kegyelem, a szeretet által. Ámen.

100 éve született Szent II. János Pál pápa

Szent II. János Pál pápa a katolikus egyház feje 1978-tól haláláig. II. János Pált 1978. október 16-án választották pápává. Október 22-én, szabad ég alatt, a Szent Péter-bazilika előtti téren mutatta be székfoglaló szentmiséjét, melyen 117 bíborossal karöltve és mintegy negyedmillió emberrel imádkozott együtt.  Születési dátum:1920. május 18., Wadowice, Lengyelország Meghalt: 2005. április 2., Apostoli Palota, Vatican City, Vatikán Boldoggá avatta XVI. Benedek pápa 2011. május 1. Szt. Péter tér Vatikán, Szentté avatta Ferenc pápa: 2014. április 27., Szt. Péter tér, Vatikán; (in: Wikipédia)

Május 16. a gyóntató papok védőszentjének ünnepe

Nepomuki Szent János cseh pap, Csehország patrónusa, a gyónási titok, a haldoklók, a hidak, a hajósok és tutajosok védőszentje 627 éve, 1393. március 20-án halt meg.
Wolfflin János néven Pomuk (ma: Napomuk) helységben született, Dél-Csehországban valamikor 1340 és 1350 között, német-cseh ősökkel rendelkező egyszerű paraszt szülők gyermekeként. 1369-ben császári jegyző lett a prágai érseki kancellárián, és 1380-ban pappá szentelték. Ezután jogot tanult Prágában, majd a páduai egyetemen. Itt lett 1387-ben az egyházjog doktora. Jogi tanulmányainak befejezése után gyorsan haladt fölfelé az egyházi ranglétrán.Mint egyházi méltósá- got és jelentős szónokot egész Prága ismerte és szerette. IV. Vencel cseh király második felesége, Bajor Zsófia őt választotta gyóntatójául.
1389-ben Johann von Jenstein prágai érsek kinevezte általános helynökévé. Ezekben az években nagyon feszült volt a viszony a prágai érsek és az uralkodó, IV. Vencel cseh király között. 1392-ben az érsek panaszlevelet adott át a királynak, amiben sérelmezte az egyház és a klérus elnyomását. A király elhatározta, új püspökség létrehozásával csökkenti a prágai érsek egyházi hatalmát. A legenda szerint Nepomuki Jánosnak szerepe volt abban, hogy a kladrubi bencés kolostor apátjának, nem a király kedveltjét nevezték ki.
Ezután, 1393-ban a király elfogatta Jánost, kegyetlenül megkínoztatta, és végül március 20-án a Károly hídról a Moldva folyóba dobatta. Az érsek így számolt be a pápához intézett jelentésében: „Helynökömnek az oldalát oly súlyosan összeégették, hogy erőszakos halál nélkül is bele kellett volna halnia. Azután a tiszteletreméltó János doktort teljes nyil-vánosság mellett a város útjain és utcáin át a Moldvához vonszolták. Ott kezét hátrakötötték, a fejét karikában a lábához erősítették, és száját egy fapöcökkel szétfeszítették, majd a prágai hídról letaszították, és így vízbe fulladt. Teste egy világos fénysugárban sodródott a vízen, mert Szűz Mária csillagokat dobott a koszorújából. Ez a csodás fényjelenség jelezte a királynénak, hol keressék a holttestet. Holttestét a prágai Szent Vitus – székesegyházban helyeztették örök nyugalomra. Nyelve épen maradt ereklyéjét is itt őrzik. Egy legenda elbeszéli még, hogy kénytelenek voltak sírját ráccsal elkeríteni, mert aki tisztességtelen szándékkal lépett síremlékéhez, azt Isten súlyos büntetése érte.”Fél évszázaddal későbbi források említtetik, a király haragját az is, kiváltotta, hogy János, a királyné gyóntatójaként, nem volt hajlandó megszegni a gyónási titkot.
Szentté avatására évszázadokkal később került sor, a 16. században elkezdték, de csak 1729. március 19-én fejezték be, amikor XIII. Benedek pápa szentté és Csehország patrónusává avatta, akiben azóta védőszentjüket tisztelik a halászok, pákászok, hajósok, vízimolnárok és más vízen járó emberek, s ő a gyónási titok vértanúja is.
Szobrai, amelyek egy papot ábrázolnak, mutatóujját ajkára téve, mintegy csendre intve magát és másokat, nemcsak Csehországban – prágai Károly híd -, de egész Közép-Európában számos folyó- vagy patakparti településen láthatók. (in: mtva.hu)

Elérhetőségünk: plébánia: 42/290-078,  Imre atya: 30/3739519, Dobai Ottó atya: 30/402-3330, Attila atya: 30/359-2427 www.ujfehertoiplebania.hu