Kiemelt
A Szent László-szobor megáldásáról készült kisfilm itt megtekinthető:

Plébánosi köszöntő

Isten hozta a Római Katolikus Egyház Újfehértó honlapján!

Honlapunk nem csak katolikusoknak, hanem azoknak az érdeklődőknek is segítséget kíván nyújtani, akik keresik az utat Istenhez. Tartalmas böngészést kívánok és szeretettel várom vissza!

Juhász Imre plébános


Papjaink

Juhasz_Imre
Juhász Imre
plébános
Született: 1964. április 20., Abaújszántó
Pappá szentelték: 1992. június 20., Eger

Életút:
1992-1993: káplán Mátészalkán
1993-1996: káplán Miskolcon (Szent Anna)
1996-2000: káplán Nyíregyházán
2000-2008: plébános Baktalórántházán
2008-tól plébános Újfehértón(név, fénykép, elérhetőség)

 


Dobai Barna Ottó
káplán
Születési/Származási hely: Szilágysomlyó, 1971.07.07.
Pappá szentelték: Debrecen, 2018.06.23.
Életút:
2018 – 2019 káplán Rakamazon
2019 – augusztustól káplán Újfehértón
Jelenlegi szolgálati helye: újfehértói káplán

 

Mezes_Attila
Mézes Attila
kisegítő lelkész
Született: 1960. május 11., Debrecen
Pappá szentelték: 2000. október 23., Debrecen

Életút:
1997-1998: állandó diakónus Nyírbátorban
1998-1999: állandó diakónus Ajakon
1999-2000: állandó diakónus Nagykállón
2000-2006: plébános Aranyosapátiban
2006-2008: plébános Nyírbélteken
2008-2010: plébános Mezőladányon


Vasárnapi hirdetés

Katolikus Híradó

az újfehértói Római Katolikus Egyházközség és Filiáinak értesítője 2019. november 10. X. évf. 45. sz. Évk. 32. vasárnap

„ Szent Elek anyja a saját fiára ismert annak a koldusnak élettelen testében, aki harminc évig a palotája lépcsői alatt élt. „Ó mily későn ismertelek fel!” – zokogott. A lélek az élet elmúltával látja meg azt, akit az Eucharisztiában birtokolt…” (VianneySzt. János)

11. hétfő 8.00 Gregorián szm.
12. kedd 16.30 Gr. – 17.00 Hálából 70. születésnap
13. szerda

7.00 Gr. 7.30 +Kelemen István lü. tem. gym.

14.csütörtök 17.00 Gr.
15. péntek 7.00 Gr. 7.30 +Kranyik Ferencné Mária és +férje Ferenc
16. szombat 7.00 Gr. 7.30 + Magdus László lü. 6 hetes szm. 17.00 +Czapovics Erzsébet és +Sivák Tibor lü. évf.
17. Évk. 33. vasárnap 8.00 E. község élő tagjaiért 9.30 Gregorián

1. Szerdán 17-től énekkari próba a plébánián. 2. Jövő vasárnap a két mise között Szt. Mónika imát végzünk. 3. November hónap minden napján Gergely -misét fogunk végezni egyszerre több elhunytért. Aki szeretné, hogy a szentmise legyen az ő szeretteiért felajánlva, az egy lapra írja rá elhunytjai nevét, és az odaszánt misestipendiumot tegye bele a borítékba és adja át a lezárt borítékot a sekrestyésnek vagy tegye az oltárra helyezett kosárkába. A misesorozathoz szükséges boríték és lapok a sekrestyében kérhetők. 4. Péntek du.,szombat de. szentségi előkészítő foglalkozások lesznek. 5. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik süteménnyel hozzájárultak a kórusok megvendégeléséhez. 6. Dr. Bagdy Emőke könyvei megvásárolhatók hétköznap a plébánián. 7. November 16-án lesz a Szent Imre Gimnáziumban a FAVÉT, vagyis Fiatalok a Világ Életéért ifjúsági találkozó amelyre 14-évtől idősebb fiatalokat várnak. Jelentkezés 8-ig lehetséges a hitoktatóknál. 8. Advent I. vasárnapján Palánki Ferenc megyéspüspök megalapítja a Szent László Imaszövetséget, azzal a céllal, hogy minél többen imádkozzanak egyházmegyénk papjaiért és új papi hivatások születéséért ugyanis jelenleg csak 7 kispap és 2 diakónus készül a felelősségteljes papi szolgálatra. Aki vállalja, hogy e szándékra minden nap elimádkozik egy tized rózsafüzért és elsőcsütörtökön szentségimádáson vesz részt, kérjük iratkozzon fel a sekrestyében. Akik kitöltik és aláírják a jelentkezési lapot, azok ezen imaszövetség szimbólumaként egy rózsafüzért kapnak ajándékba a püspök atyától. 9. Az Új Ember hetilap ez évi díját 10.400,-Ft-ot, kérjük, hogy e hónapban rendezzék az előfizető híveink. 1 db árus példány kapható. Hajdúhadház: 1. Vasárnap 8-kor rk. szm. lesz. Téglás: 1. Csütörtökön du. 5-től, vasárnap 9.30-tól szm. Hajdúdorog: 1. Vasárnap 9.30-tól szm. Hajdúnánás: 1. Pénteken du. 3-tól eá. előkészítő utána bérmálási előkészítő a plébánián, 17-től szm. 2. Vasárnap 11-től lesz szm. Kálmánháza: 1. Vasárnap 8-tól lesz szm. 2. Szombaton 11-től eáld., utána bérm. előkészítő.

Az Eucharisztia, mint a társadalom egyenlőség jele

Amikor az ősegyházban az Oltáriszentség ünneplését még össze-kapcsolták az agapéval (szeretetlakomával), Szent Pál apostol megfeddi a korintusi híveket, hogy mikor ezeken az összejöveteleken gazdag és szegény egymás mellett ül – ahol mindenki ételt is hoz magával –, a gazdagok megszégyenítik a szegényeket azzal, hogy csak a maguk életeiből fogyasztanak (1Kor 11,17-34). Jézus pont az ilyen megkülönböztetés ellen hívja fel figyelmet az utolsó vacsora termében. Alázatosságra buzdítja az apostolokat, hogy „a legnagyobb olyan legyen, mint a legkisebb” (Lk 22,26). Szeretettel legyenek egymás iránt, ahogy Ő is szerette őket (Jn 13,34). Ahogyan Krisztus felajánlotta a megtérést a vele egy asztalnál ülő vámosoknak és bűnösöknek (Lk 5,29-32) – akiket az akkori zsidó társadalom kirekesztett -, úgy az Eucharisztia is vigaszt és megerősítést nyújt azok számára, akik bűneiket megbánva új életet akarnak kezdeni. Ezért nekünk sem szabad kirekesztőnek lenni másokkal, amikor az oltárához járulunk, mintha mindenkinél jobbak lennénk. Hiszen aki igaz bűnbánattal a szívében járul az Oltáriszentséghez, az méltó Isten kegyelmére és szeretetére. (Jámbor Tibor)

KEDVES OLVASÓK!

A jó Isten bőkezű kegyelméből, folyó év októberében, 10 napot az örök városban, Rómában tölthettem. Szentté avatásra mentem, főtisztelendő Gáspár Mátyás ajaki plébánossal, valamint négy kamilliánus szerzetes nővér kíséretében. Nagy érdeklődés volt bennem, mivel eddigi életem egyik legnagyobb eseményére készültem. Öt új szenttel gazdagodott Anyaszentegyházunk. John Henry Newmann angol bíborost, Giuseppina Vannini olasz szerzetesnőt , Mária Terézia Chiramel Mankidyan indiai szerzetesnőt, Dulce Lopes Pontes brazil szerzetesnőt, és a svájci Marguerit Bays harmadrendi ferences nővért. Közülük csak kettő volt számomra ismerős: John Henry Newmann bíboros, a másik pedig a római születésű, Giuseppina Vannini asszony, aki megalapította a Szent Kamill leányai szerzetesi rendet a 19. század elején. Missziós feladatuk felismerni a beteg szenvedőkben Krisztus szenvedő arcát és őket szeretettel ápolni és elkísérni a földi életük végéig. Az általa alapított rend ma már a világ négy kontinensén van jelen, több mint 800 szerzetes nővérrel, akik azon fáradoznak, hogy alapító asszonyuk elképzelése, valamint Krisztus akarata szerint a beteg szegény szenvedők szolgálatába állítsák magukat. Vannini asszony 1859. július 7-én született Rómában és a Judit nevét kapta. Már 7 éves korában árva sorsra jut, amikor külön választják a két testvérétől és árvaházba kerül. Később óvónő lett és igyekezett azt a szeretetet átadni a gyermekeknek, melyet ő soha nem kapott meg. Szerzetesi hivatást érezve, több rendbe való belépéssel is próbálkozott de gyönge fizikai alkata miatt, sehol nem járt sikerrel. Amikor 32 évesen szentgyónását végezte Tezza Lajos atyánál, gyóntatója azt tanácsolta neki, hogy alapítson ő maga egy női szerzetes rendet. Kevés gondolkodás után 1892. február 2-án megalapítja a Szent Kamill leányai szerzetesrendet. Még abban az évben 14 új hivatás született. 1909. június 21-én hivatalosan is elismerik a rendet. 1910-ben szívbetegséget kap, ágyba kerül és a következő év február 23-án az örök hazába költözik. Szent II. János Pál pápa 1994. október 16-án boldoggá avatta. Az idei szentté avatása pedig október 13-án volt, melyen személyesen is részt vehettem. A Szent Péter tér zsúfolásig megtelt, zúgtak a harangok, gyönyörű napsütésben, hófehér miseruhában a Pápa jobb oldalán, tőle mintegy 10 méterre álltunk Mátyás atyával és zengtük együttesen a világ minden részéről érkezett zarándokokkal együtt latinul a Glóriát. Aztán megható pillanat következett, mikor a Szentatya szentté nyilvánította az öt boldogot és hatalmas taps kíséretében lehullottak a leplek a Szent Péter bazilika elejére felfüggesztett öt új szent fényképeiről. Mindenkinek ajánlom, hogy legalább egyszer életében élje át ezt az élményt. Nem szeretném összecsapni a folytatást, ezért egy következő számban fogom folytatni és befejezni a beszámolót a római zarándoklatunkról. Istentől megáldott szép vasárnapot kívánok minden kedves olvasónak! Szeretettel: Ottó atya

Elérhetőségünk: plébánia: 42/290-078,  Imre atya: 30/3739519, Dobai Ottó atya: 30/402-3330, Attila atya: 30/359-2427 www.ujfehertoiplebania.hu