Kiemelt
A Szent László-szobor megáldásáról készült kisfilm itt megtekinthető:

Plébánosi köszöntő

Isten hozta a Római Katolikus Egyház Újfehértó honlapján!

Honlapunk nem csak katolikusoknak, hanem azoknak az érdeklődőknek is segítséget kíván nyújtani, akik keresik az utat Istenhez. Tartalmas böngészést kívánok és szeretettel várom vissza!

Juhász Imre plébános


Papjaink

Juhasz_Imre
Juhász Imre
plébános
Született: 1964. április 20., Abaújszántó
Pappá szentelték: 1992. június 20., Eger

Életút:
1992-1993: káplán Mátészalkán
1993-1996: káplán Miskolcon (Szent Anna)
1996-2000: káplán Nyíregyházán
2000-2008: plébános Baktalórántházán
2008-tól plébános Újfehértón(név, fénykép, elérhetőség)

Mezes_Attila
Mézes Attila
kisegítő lelkész
Született: 1960. május 11., Debrecen
Pappá szentelték: 2000. október 23., Debrecen

Életút:
1997-1998: állandó diakónus Nyírbátorban
1998-1999: állandó diakónus Ajakon
1999-2000: állandó diakónus Nagykállón
2000-2006: plébános Aranyosapátiban
2006-2008: plébános Nyírbélteken
2008-2010: plébános Mezőladányon


Vasárnapi hirdetés

Katolikus Híradó

az újfehértói Római Katolikus Egyházközség és Filiáinak értesítője 2021. október 17. XII. évf. 42. sz. Évközi 29. vasárnap

AZ IDŐ ISTEN KEZÉBEN VAN, ÉS AZ IDŐ AZ IGAZSÁG SZÖVETSÉGESE” (Mindszenty József)

18. hétfő

7.30 R.füzér 8.00 Kolping Iskola évf. mise

19. kedd

18.00

20. szerda

7.00

21. csütörtök

18.00

22. péntek

7.00

23. szombat

18.00 a File család + tagjaiért

24.Évközi 30.vas. 8.00 szm. 9.30 szm.

1. Ma a két szm. között Szt. Mónika imát végzünk. 2. Október a Szűzanya tiszteletére szentelt hónap a katolikus egyházban. Szeretettel várjuk híveinket annak közös végzésére. Hétköznap reggel a mise után, este előtte egy fél órával kezdjük az ájtatosságot. 3. Szerdán este 6 órától felnőtt énekkarnak próbája lesz a közösségi házban. 4. Jövő vasárnap ország perselygyűjtés lesz a missziók javára. 5. Pénteken este ifjúsági hittan lesz a sekrestyében. Szeretettel várjuk a felsős és középiskolás korosztályú diákokat. 6. KÉSZ előadás lesz a nyíregyházi főplébánia dísztermében 2021. október 19-én, kedden este 5 órától. Előadó:Dr. Monostori László teológia tanár. Az előadás címe: Gyermeket mindenáron? A mester-séges megtermékenyítésről tabuk nélkül. Az előadást ajánljuk azok-nak a házaspároknak, akik évek óta próbálnak gyermekáldásban részesülni. 7. Október 23-án, szombaton du. fél 6-tól a református templomban kezdődik a városi ünnepség, utána a fáklyás felvonulás a Főtéren lévő emléktáblához, ahol ünnepi beszéd és műsor lesz. 8. November 6-án, szombaton 9-13 óráig Eukarisztikus Kongresszus utótalálkozó lesz Nyíregyházán a társszékesegyházban, Jelentkezés a sekrestyében legkésőbb október 29-ig. 9. Segíts jól! Címmel rajz és fotópályázatot hirdetett a Katolikus Karitász. Beküldési határidő október 20. 10. Megjelent az Örömhír őszi száma. Kapható a sekrestyében. Hajdúhadház: 1. Vasárnap 8-kor gk. szm. lesz. Hajdúdorog: 1. Vasárnap 9.30-kor szm. Téglás: 1. Csütörtökön pénteken délelőtt 10.15-tól lesz a szm és utána közösen részt veszünk az október 23-i ünnepségen a görögkatolikus templomban. 2. Jövő vasárnap 9.30-kor szm. Hajdúnánás: 1. Pénteken 17.15-től, vasárnap 11-től lesz szm. Kálmánháza: 1. Vasárnap 8-tól szm.2. Szombaton este 5-től elsőáldozók és bérmálkozók számára hittanóra lesz. . 3. Megköszönjük mindazoknak, akik az elmúlt fél évben imáikkal, adományaikkal és munkájukkal hozzájárultak az engesztelő imaestek lelki és anyagi gyarapodásához. Külön köszönjük a templombúcsúra történt felajánlásokat. Isten fizesse meg mindenkinek bőségesen!

Botos Katalin professor emerita, a Pázmány Alapítvány Kuratóriumának elnöke

Milyen állapotban volt a magyar társadalom a rákosista diktatúra idején? Hogyan hatott ez az egyházakra, mindenekelőtt a katolikus egyházra? 1956 és a katolikus egyház kapcsolatának vizsgálatakor elkerülhetetlen, hogy az előzményekről – ha csak röviden is –, ne beszéljünk. A háború utáni Magyarországon az emberek többsége vallásos volt. Az 1948-as Mária-napokon Mindszenty bíboros hívására még hívők százezrei jöttek el zarándoklatra a mélyen katolikus Csongrád városába. A fordulat éve után azonban már a hercegprímás elleni koholt vádakat harsogta a rádió. 1948 karácsonyán le is tartóztatták, s koncepciós perben életfogytiglani fegyházra ítélték … A kommunisták pedig valóságos hadjáratot folytattak a vallás ellen. Minden eszközt bevetettek. Az egyházi emberek megszégyenítését, megalázását, lelki és testi terrorizálását. Mindezt a békeharccal álcázták. Azt állították, hogy az imperialisták világháborúra készülődnek, és az Egyház azok szövetségese. Holott a fordítottja volt igaz. A kommunista ideológia készült, bukásáig, a világforradalomra.1 A kommunista vezetők felmérték, hogy máról holnapra nem lehet kiirtani a vallásosságot. Arra törekedtek tehát, hogy hiteltelenítsék, lejárassák az egyházi embereket. Megfosztották az Egyházat szinte minden társadalmilag hasznos tevékenységi területétől. Kivették az oktatást és egészségügyet a papok és szerzetesek kezéből. Ily módon a párt és az állam alapvető befolyást szerzett a társadalom nagy rendszerei fölött. Nemcsak a katolikusokat, az egyéb felekezeteket is sújtotta az üldözés, de a fő csapás iránya a katolikus Egyház volt. Az Egyház visszaszorult a templomokba. A folyamatosan harmadik világháborúval fenyegetőző szovjet hatalom hazai szövetségesei, az egyházak erejétől tartva, a legdurvábban neki-mentek minden intézményüknek. A békeharc egyik itthoni célpontja éppen a katolikus Egyház volt. Sokan el is hitték a mondottakat. De nem sokáig voltak hatással az emberekre a propaganda-szövegek. Hamarosan rádöbbentek a magukat humanistának valló új, „ateista hívők”is – hiszen azok voltak a fi atal baloldali értékeket valló értelmiségiek –, hogy a proletárdiktatúra messze nem a többség demokratikus uralma, hanem a pártelit diktatúrája….

Sokan úgy vélték, a papság egyáltalán nem volt felkészülve a forradalomra, s csupán sodródott az eseményekkel. Kálmán Peregrin pap-történész véleménye szerint ez csak részben igaz. Az általa végzett kutatások, az eredeti feljegyzések, dokumentumok és a máig élő tanúk szóbeli közlései alapján kirajzolódik, hogy a budapesti papság –a regnumos atyák tevékenységének hatására – már a forradalom előtt „határozott, kiforrott és közösségileg megvitatott nézetekkel” érkezett a forradalom küszöbére.3 Az igaz, hogy a fegyveres felkelést a felső papság valóban nem támogatta. A harci cselekményektől igyekezett visszafogni a híveit. Egyházi személyek a harcokban egyáltalán nem vettek részt. A klérus felső vezetése minden szempontból óvatossággal állt a fejleményekhez. Féltek – s mint később kiderült, joggal –, hogy a kommunista hatalom visszatérhet. Egyébként is nehéz volt tisztán látni akkor még, hogy a forradalom a kommunisták egyes szárnya közötti csatározást jelenti-e („a kommunisták ölik egymást”), vagy valóban egy polgári demokratikus Magyarországhoz vezető megmozdulás van folyamatban. Csak XII. Piusz pápa enciklikája (Luctuosissimi eventus) megjelenése után, október 29-én adott ki Virág Ferenc pécsi püspök egy körlevelet, amelyben határozottabb követelések jelentek meg a forradalmi Nagy Imre kormány felé. Bár a pápa a küzdelem jogosságát érzékeltette enciklikájában, a magyar klérus vezetése mégis óvatos volt. Tartott a helyi hatalomtól. Hangsúlyozta a harcoktól való tartózkodást. Október 31-én került sor Mindszenty bíboros kiszabadítására felsőpetényi házi őrizetéből, ahová nem sokkal korábban, 1955-ben vitték át börtönéből. Konstruált perében életfogytiglani fegyházra szóló ítéletet kapott. (Rákosi annak idején nem akarta, hogy halálos ítélettel mártír legyen.)…. Rádióbeszédében a prímás kiállt a forradalom mártírjai mellett. Az egyházi tanítás egyébként 5 feltételt szab meg ahhoz, hogy a hatalommal szembeni ellenállás mikor igazolható: – ha biztos tudomás szerint az emberi alapjogok súlyosan és tartósan sérülnek; – ha az orvoslás minden más eszköze kimerült; – ha ezáltal nem áll elő még súlyosabb rendezetlenség; – ha megalapozott kilátás van a sikerre; – ha ésszerűen jobb megoldás nem látható előre. …..(in: internet)

A témával kapcsolatos további tanulmányok olvashatók a:

https://jak.ppke.hu/uploads/articles/271/file/PazmanyAlapitvany_1956emlekkotet.pdf

Elérhetőségünk: plébánia: 42/290-078,  Imre atya: 30/3739519, Zsolt atya: 30/591-5548, Attila atya: 30/359-2427 www.ujfehertoiplebania.hu

Újfehértó C tábla_EFOP_1.3.5

Projekt azonosítószáma:              EFOP-1.3.5

Pályázó neve:                                   Római Katolikus Egyház

Projekt címe:                                     A Római Katolikus Egyház társadalmi szerepvállalásának erősítése a közösségek fejlesztésével Újfehértón

Szerződés száma:                            EFOP-1.3.5-16-2016-00260

Támogatás összege (Ft):                                              24 586 200

Összköltség (Ft) :                                                            24 586 200

A projekt megvalósításának kezdete:                    2017.03.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje:          2020.09.28.

Záró elszámolás benyújtásának határideje:         2020.12.27.

Támogatási intenzitás:                                                  100%

Projekt szakmai tartalma:

A projektet 2017. március 1. – 2020. június 30. között valósítjuk meg. A projekt időtartama: 40 hónap. A szakmai programok előkészítésére 2017. március hónapban kerül sor. A toborzást 2017. április és május hónapban tervezzük. A rendszeres szakmai programokat pedig 2017. júniusában tudjuk megkezdeni. Célcsoport toborzása, bevonása: az együttműködő partnerek bevonásával, és az önkéntesekkel együtt 2017. április és május hónapban toborzó-tájékoztató napokat tartunk. Ismertetésre kerülnek a tervezett programok, a projekt részletei. A toborzás egyszerre több településen történik, egymással párhuzamosan. Önképzés célja a projektben résztvevő szakemberek, önkéntesek felkészítése, szakmai támogatása. A célcsoporttal foglalkozó, találkozó szakemberek szolgáltatásokra való felkészítése olyan tréning elemekkel, amelyek program specifikus ismereteket, és egyéb továbbképzési elemeket tartalmaznak. Kötelezően biztosítjuk a projektben résztvevők számára az esélyegyenlőségi képzésben való részvételt. A projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása: a projekt sikeressége nagymértékben függ attól, mennyire sikerül „megnyernünk” a szülők, családok támogatását, illetve milyen mértékben tudjuk őket közvetlenül bevonni a programokba. A generációk közötti együttműködés egyik alappillérje lenne jelen projektünkben az Idősek napi rendezvény megvalósítása. Terveink szerint a 3 év alatt összesen 15 alkalommal meglátogatjuk, és köszöntjük az időseket a fiatalabb generáció részvételével. Önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtanának megszervezése, közvetítése: tekintettel arra, hogy szervezetünk regisztrált Közérdekű önkéntes tevékenységet folytató szervezet, így tagjainkra mindig számíthatunk, ha önkéntes tevékenységről van szó. Önkéntesek munkájával tervezzük, hogy programjainkon, rendezvényeinken ellássák a regisztrációs feladataikat. A projektbe bevonni kívánt Projektasszisztens közreműködésével a tevékenység jól szervezett, szakmailag is jól koordinált. Kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések- új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezettel (Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.): a szakmai elvárásoknak megfelelően együttműködést kívánunk kialakítania az Új Nemzedék Nonprofi Kft-vel is. A kötelező adatszolgáltatás terén, a szakmai elvárások teljesülése terén, a szervezett, a projekt megvalósításához kapcsolódó szakmai események, és képzések terén egyaránt.Képzések, tréningek lebonyolítása 30 fő részére az alábbi témakörökben: Kommunikáció, önismeret, mentálhigiéné és szelektív hulladékgyűjtési ismeretek, és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek. Tekintettel arra, hogy a projekt egyik alappillére a fenntartható fejlődés, és folyamatosan nagy gondot kell fordítani erre a projekt elemre, így nélkülözhetetlen, hogy célcsoporttagjaink részére is átadjuk ezeket az ismereteket. Helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése 25 alkalommal kívánunk Kézműves napokat szervezni, ahol ismerkedünk a kézműves szakmákkal. Egyedi tárgyakat készítünk a különböző ünnepek közeledtével. Szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében félévente 2 alkalommal Preventív célú szabadidős programokat szervezünk ahol a különböző kultúrákkal kívánjuk megismertetni tagjainkat. Közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése évente két alkalommal. Hagyományőrző Nap elnevezésű, olyan nagyobb méretű rendezvényt megszervezni, ahová 500-1000 fő megjelenését várjuk. Témája mindenképpen helyi hagyományápolás, és generációk találkozása lenne. Családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelést segítő programok támogatása két havonta szeretnénk Életvezetési tanácsadást fiatalkorúak, fiatal házasok és gyermekes családok részére biztosítani. Továbbá ebben a programelemben Devianciák megelőzését szolgáló előadássorozatot is kívánunk megvalósítani. Két elemből áll 1. A kábítószer fogyasztás veszélyei, következményei, az elkerülés lehetőségei, és a 2. A bűnmegelőzés, bűnözővé válás elkerülése előadás sorozatok. A programokat egész naposra tervezzük, az előadássorozatok mellett egy „Drogsátor” is felállításra kerül, ahol témához kapcsolódó kérdéseket személyesen szakembereknek fel is tehetik az érdeklődők. A projekt megvalósításához nélkülözhetetlen eszközök beszerzése (projektor, laptop, kamera, fényképezőgép), és bérlése (hangosító berendezés).

efop_1_3_7_17_2017_00257_c_fekvo_nyomdai

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.7

Pályázó neve: Római Katolikus Egyház Újfehértó

Projekt címe Egyházi és civil közösségfejlesztés Hajdúhadházon és Tégláson

Szerződés száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00257

Támogatás összege: (Ft) 43.597.192,-

Összköltség: (Ft) 43.597.192,-

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.01.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.12.31.

Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2020.06.29.

Támogatási intenzitás: 100%

Projekt szakmai tartalma:

Közösségfejlesztés –közösségi (re)integráció, közösségbe vonás, közösségben tartás, különös tekintettel a kisebbséghez tartozó és a fogyatékkal élő személyekre.

Új közösség létrehozása: Terveink szerint létre kívánunk hozni egy új kis közösséget . Így kívánjuk a fiatalabbakat egy kis közösséggé formálni, és létrehozni kívánunk „Újfehértó Női Kör”-t . Az aktív regisztrációval rendelkező helyi kis közösség főként karitatív, és közösségfejlesztő feladatokat lát el, és évente legalább 2 alkalommal belép az erre a célra létrehozott honlapra.

Mediáció: a társadalmi együttélés javítása és a közösségfejlesztés témájában a projekt keretein belül kívánunk bevonni egy szakembert, aki kidolgozza, hogy melyek azok az eszközök és módszerek, amelyeket alkalmazva elérjük a megcélzott tevékenységet.

Közösségi tér kialakítása, működtetése: terveink szerint a megvalósítás helyszínén egy Közösségi Kuckót kívánunk létrehozni, és a projekt teljes időtartama alatt működtetni. Bútorokkal, és számítógépekkel, hozzá tartozó egyéb kiegészítő tartozékokkal felszerelni, ahová a településen élők ellátogathatnak. Önkéntesek segítségével tájékozódhatnak az aktuális munkaerőpiaci keresletről és kínálatról, kereshetnek álláslehetőségeket, elküldhetnek egy –egy szakmai önéletrajzot.

Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása: a projektben több alkalommal kívánunk rendezvényeket szervezni, egyházi és nem egyházi ünnepeket megünnepelni, ezzel is hozzájárulni a közösségek szerveződéséhez, azok aktív részvételéhez. Továbbá ezen a programelem belül kívánunk 2 alkalommal olyan rendezvényt megvalósítani, ahol nemcsak a településen élők vesznek részt, hanem tágabb környezetből is várunk érdeklődőket. A szabadtéri rendezvényre szórakoztató vendégelőadókat kívánunk meghívni, és egész naposra tervezzük. Továbbá ebben a projekt elemben szeretnénk két 2 napos kirándulást szervezni 40 fő részére. Látogatást teszünk a Zempléni hegység kis falvaiba, megtekintjük a Vizsolyi Bibliát, a környék egyéb zarándokhelyeit, valamint a Mátrába és környékére. Közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése, koordinálása: Hátránykompenzációs tevékenységek: a projekt időtartama alatt ezen a tevékenységen belül Baba-mama klubbot kívánunk működtetni, havonta 1-1 alkalommal, mindösszesen 17 alkalommal.

Választott tevékenységeink:

Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés,

Információs napok, rendezvények, képzések szervezése lebonyolítása: a projektben 4 alkalommal Információs napot kívánunk megvalósítani. Az információs napokon kívánunk tájékoztatást adni a projekt szakmai tartalmáról, az elérni kívánt célcsoportról, a már megvalósított tevékenységekről. Érzékenyítő nap: ebben a projekt elemben érzékenyítő csoportos foglalkozást kívánunk megvalósítani. A fő témakör a fogyatékosság Célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése.

Tréning: A legtöbb ember nem tudja igazán jól menedzselni magát, nem tudja elérni, hogy másoknak kedvező véleménye legyen róla, és nem tud megfelelően gondoskodni arról sem, hogy mások reális képet kapjanak róla. Ezekre a feltevésekre kívánunk reagálni egy tréningsorozattal, amelyet 20 fő részére, mintegy 60 óra időtartamban kívánunk megvalósítani.

Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, mentálhigiénés szolgáltatások, szenvedélybetegség megelőzése). Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása, elsajátításuk segítése:  4 alkalommal Előadást tervezünk,  a sport, és az egészséges életmódra való törekvés témakörben. Családi 1 alkalommal, Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek Vezetésfejlesztés (Hatékony tevékenység-koordináció kialakítása)

Tevékenységi folyamatok feltérképezése, leírása: A hatékonyság növelése érdekében indokolt áttekinteni és fejleszteni a szervezeti működést, a személyes kompetenciákat, a tárgyi-és technikai feltételeket, amelyek az egyházi szervezet számos tagját, munkatársát, önkéntesét érintik.” Fontos számunka, hogy a meglévő erőforrásainkat megtartsuk, és az is, hogy meglévő kapacitásunkat tovább fejlesszük.

Irányítási, koordinációs szabályok kialakítása/fejlesztése: A vezető az, aki a szervezet tagjaival együttműködik a szervezet és az egyén céljainak megvalósítása érdekében. A koordináció Irányítási, koordinációs szabályok alkalmazása, monitorozása

Esetmegbeszélés, szupervízió, képzés: A csoportos szupervízió során 10 fős csoportot alkotnak különböző munkahelyeken dolgozó szakemberek, akik nincsenek egymással szoros és/vagy hierarchikus munkakapcsolatban. Összesen 5 alkalommal találkoznak közösen egyeztetett időpontokban, szupervízor közreműködésével.