Kiemelt
A Szent László-szobor megáldásáról készült kisfilm itt megtekinthető:

Plébánosi köszöntő

Isten hozta a Római Katolikus Egyház Újfehértó honlapján!

Honlapunk nem csak katolikusoknak, hanem azoknak az érdeklődőknek is segítséget kíván nyújtani, akik keresik az utat Istenhez. Tartalmas böngészést kívánok és szeretettel várom vissza!

Juhász Imre plébános


Papjaink

Juhasz_Imre
Juhász Imre
plébános
Született: 1964. április 20., Abaújszántó
Pappá szentelték: 1992. június 20., Eger

Életút:
1992-1993: káplán Mátészalkán
1993-1996: káplán Miskolcon (Szent Anna)
1996-2000: káplán Nyíregyházán
2000-2008: plébános Baktalórántházán
2008-tól plébános Újfehértón(név, fénykép, elérhetőség)

Mezes_Attila
Mézes Attila
kisegítő lelkész
Született: 1960. május 11., Debrecen
Pappá szentelték: 2000. október 23., Debrecen

Életút:
1997-1998: állandó diakónus Nyírbátorban
1998-1999: állandó diakónus Ajakon
1999-2000: állandó diakónus Nagykállón
2000-2006: plébános Aranyosapátiban
2006-2008: plébános Nyírbélteken
2008-2010: plébános Mezőladányon


Vasárnapi hirdetés

Katolikus Híradó

az újfehértói Római Katolikus Egyházközség és Filiáinak értesítője 2021. szeptember 26. XII. évf. 39. sz. Évközi 26. vasárnap Elvándorlók és menekültek világnapja „Vándor voltam és befogadtatok..” (Mt 25,35)

27. hétfő

7.30 +Kása Istvánné sz. Tatos Katalin lü. 1. évf. 8.00 Kolping Iskola szm.

28. kedd

18.00 +Szabó Mihály és +fel. Kinyik Irén és + cst. lü.

29. szerda

7.00

30. csütörtök

17.30 Rózsafüzér ájtatosság 18.00 +Benke Mihályné és +férje Mihály, 2.évf., Antal Anna lü. 1.évf.

Okt. 1. elsőpéntek

7.00 R.füzér társulat élő tagjaiért

2. szombat

7.00 +Papp Sándor lü. 6 hetes szm. 18.00

3. Évközi 27. vasárnap 8.00 szm. 16.00! TEMPLOMBÚCSÚ

1. Ma mindkét szentmisében Veni Sancte imádságot végzünk az iskolás gyermekekért, diákokért, tanárokért, s ennek keretében megáldjuk az iskolatáskákat. 2. Hálát adunk a múlt vasárnap a 19 elsőáldozáshoz járult gyermekért és családjáért Köszönjünk hitoktatóink és Zsolt atya munkáját. 3. Október a Szűzanya tiszteletére szentelt hónap a katolikus egyházban. Szeretettel várjuk híveinket annak közös végzésére. Hétköznap reggel a mise után, este előtte egy fél órával kezdjük az ájtatosságot. 4. Szerdán este 6 órától felnőtt énekkarnak próbája lesz a közösségi házban. Szeretettel várjuk az énekelni szerető régi és új tagokat. 5. A héten elsőpéntek. Betegek látogatása a szokott rend szerint lesz. 6. Jövő vasárnap nem lesz 9.30-kor kezdődő szentmise, mert okt. 3-án ünnepeljük templomunk búcsúünnepét a délután 4 órakor kezdődő szentmisében. A szentmisét bemutatja és prédikál főtisztelendő Pankotai József nyíregyházi plébános, aki egykor templomunkban szolgált, mint káplán. Kérjük híveinket, hogy sütemény és gyümölcs felajánlásaikkal járuljanak hozzá a mise utáni vendéglátáshoz ami a közösségi házban lesz. 7. E hét végén megkezdjük a szentségi felkészítő foglalkozásokat. Pénteken du. 3-tól és szombat reggel 9-től az elsőáldozásra, 4-től ill. 10-től pedig a bérmálásra készülőket várjuk. Hajdúhadház: 1. Vasárnap 8-kor rk. szm. lesz. Hajdúdorog: 1. Vasárnap 9.30-kor szm. Téglás: 1. Csütörtökön este 5-től, vasárnap 9.30-kor szm. Hajdúnánás: 1. Szeretettel köszöntjük a XI. Székely Menekültek Emléknapjára érkezett kedves híveket, vendégeinket, gyerekeket. Külön szeretettel köszöntjük főtisztelendő Szecsete Zoltán atyát, Balánbánya plébánosát, aki a mai ünnepi szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond. Köszöntjük dr. Szőcs Andort aki a kántori szolgálatot fogja végezni a szentmisén. 2. Ahogy hirdettük, a mai szentmise után koszorúzás lesz Fejér Lajos atya tiszteletére készített emlékjel felállítására kerül sor a templomkert északi oldalán. Megkö-szönjük Buczkó József világi elnök úrnak a kereszt elkészítését, Török József kőfaragó mesternek pedig a kő feliratának elkészítését. 4. Kérjük a jelenlévő diákokat, hogy ajándékaikat vegyék át a sekrestyében. 5. Pénteken 17-től szm. jövő vasárnap 11-től szm. 6. Szeretettel hirdetjük kedves híveinknek, hogy holnapután, kedden este 6 órától az Óvoda u.2-10 sz. alatti aulában egy értékes irodalmi előadásra kerül sor: „…lélek vagyok, élni szeretnék!” címmel a katoli-kus hitre tért Radnóti Miklós életének utolsó hónapjainak krónikáját mondja el Tóth Péter Lóránt versvándor. Részletek az előtérben olvashatók. Jelentkezés Csillikné Szólláth Julikánál. 7. Mához két hétre, október 10-én a 11 órakor kezdődő szentmisé-ben adunk hálát Egyházközségünkben működi Házi Segítségnyújtó Szolgálat munkatársaiért és családjaiékért, akik 2011. óta lelkiismere-tesen végzik az idősek és betegek gondozását, szolgálatát. Az ünnepi szentmisét bemutatja és prédikál Bosák Nándor püspök atya. Kálmánháza: 1. Vasárnap 8-tól szm.

Az ősi székely himnusz

Ó, én édes jó Istenem, Oltalmazóm, segedelmem, Vándorlásban reménységem, Ínségemben légy kenyerem.

Vándor fecske sebes szárnyát, Vándorlegény vándorbotját, Vándor székely reménységét, Jézus, áldd meg Erdély földjét.

Vándor fecske hazatalál, Édesanyja fészkére száll, Hazajöttünk, megáldott a Csíksomlyói Szűz Mária.

Székely himnusz

Ki tudja merre, merre visz a végzet, Göröngyös úton, sötét éjjelen. Vezesd még egyszer győzelemre néped, Csaba királyfi csillagösvényen!
Maroknyi székely porlik, mint a szikla, Népek harcának zajló tengerén. Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja, Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!

Mit tudhatunk Balánbányáról?

A majd 6000 főt számláló város nevét a tőle nyugatra emelkedő Balán-havasról kapta. A román bălan szó szőkét jelent. Hargita megye északkeleti szélén helyezkedik el, 13 km-re a csíkszentdomokosiútkereszteződéstől, a 125-ös országúton, körülbelül egyenlő távolságra Csíkszeredától ésGyergyószentmiklóstól (42 km). A Keleti-Kárpátok központi részén, a Gyergyói-havasok és a Csíki-havasokközött, az Olt völgyében fekszik, a folyó áthalad a városon. A tengerszinttől számítva 760–840 m magasan található. Története: Határában már a 17. században vasat bányásztak, de 1702-re a vaslelőhelyek kimerültek. A rézlelőhelyet 1785-ben egy Opra János nevű pásztor fedezte fel, a termelés 1803-ban indult meg, 1853-ban már hat bánya működött. Azóta a falu várossá fejlődött. A trianoni békeszerződésig Csík vármegye Felcsíki járásához tartozott. 1954-óta városi rangú település, de 1967-ig közigazgatásilag Csíkszent-domokoshoztartozott. 1967-óta város. Nicolae Ceaușescu az 1950-es években rohamléptekkel iparosította a várost. Ezrével telepített be a városban épült új lakótelepekbe főleg a Kárpátokon túlról románokat, megváltoztatva a település etnikai összetételét. Míg 1910-ben 402-en lakták (385 székely, 5 román), 1966-ban már 4646 lakója volt, melyből 2507 volt székely/magyar, de már 2110 román is volt. A 2011-es népszámlálás idejére további jelentős népességcsökkenést könyvelhe-tett el a város, főként a románajkúak hagyták el tömegesen a települést, a román-magyar számarány tovább közeledett egymás-hoz (62-38%). 2011-ben hosszú idők óta először magyar nemzetiségű polgármestert választottak a balánbányaiak. 2011-ben 5864 lakosából 3625 fő román, 2124 magyar volt. Látnivalók: Római katolikus templomát 1869-ben szentelték fel Nepomuki Szent Jánostiszteletére. Festői környéke kedvelt turistaparadicsom. – A Várbükk-pataknak a Lok patakkal való összefolyásánál emelkedő hegyfok tetején melyet Vársarkának neveznek várromok láthatók. – A város felett 2 km-re 1966-ban létesített Nagynyír-víztározó látja el vízzel a települést. – Határában található az Olt forrása. Határában található az úgyszintén híres Egyes-kő, a Nagyhagymás hegyvonulata, a Tar-havas, melyeket Orbán Balázs A Székelyföld leírásában így jellemez: „a Székely Svájc”. – A várostól 2 km-re a Nagyhagymás Nemzeti Park várja látogatóit mely a Nagyhagymás hegyvonulata mellett magába foglalja a Békás-szorost és a Gyilkos tavat is…. (in: Wikipédia.hu)

Elérhetőségünk: plébánia: 42/290-078,  Imre atya: 30/3739519, Tamás atya: 30/5748188, Attila atya: 30/359-2427 www.ujfehertoiplebania.hu

Újfehértó C tábla_EFOP_1.3.5

Projekt azonosítószáma:              EFOP-1.3.5

Pályázó neve:                                   Római Katolikus Egyház

Projekt címe:                                     A Római Katolikus Egyház társadalmi szerepvállalásának erősítése a közösségek fejlesztésével Újfehértón

Szerződés száma:                            EFOP-1.3.5-16-2016-00260

Támogatás összege (Ft):                                              24 586 200

Összköltség (Ft) :                                                            24 586 200

A projekt megvalósításának kezdete:                    2017.03.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje:          2020.09.28.

Záró elszámolás benyújtásának határideje:         2020.12.27.

Támogatási intenzitás:                                                  100%

Projekt szakmai tartalma:

A projektet 2017. március 1. – 2020. június 30. között valósítjuk meg. A projekt időtartama: 40 hónap. A szakmai programok előkészítésére 2017. március hónapban kerül sor. A toborzást 2017. április és május hónapban tervezzük. A rendszeres szakmai programokat pedig 2017. júniusában tudjuk megkezdeni. Célcsoport toborzása, bevonása: az együttműködő partnerek bevonásával, és az önkéntesekkel együtt 2017. április és május hónapban toborzó-tájékoztató napokat tartunk. Ismertetésre kerülnek a tervezett programok, a projekt részletei. A toborzás egyszerre több településen történik, egymással párhuzamosan. Önképzés célja a projektben résztvevő szakemberek, önkéntesek felkészítése, szakmai támogatása. A célcsoporttal foglalkozó, találkozó szakemberek szolgáltatásokra való felkészítése olyan tréning elemekkel, amelyek program specifikus ismereteket, és egyéb továbbképzési elemeket tartalmaznak. Kötelezően biztosítjuk a projektben résztvevők számára az esélyegyenlőségi képzésben való részvételt. A projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása: a projekt sikeressége nagymértékben függ attól, mennyire sikerül „megnyernünk” a szülők, családok támogatását, illetve milyen mértékben tudjuk őket közvetlenül bevonni a programokba. A generációk közötti együttműködés egyik alappillérje lenne jelen projektünkben az Idősek napi rendezvény megvalósítása. Terveink szerint a 3 év alatt összesen 15 alkalommal meglátogatjuk, és köszöntjük az időseket a fiatalabb generáció részvételével. Önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtanának megszervezése, közvetítése: tekintettel arra, hogy szervezetünk regisztrált Közérdekű önkéntes tevékenységet folytató szervezet, így tagjainkra mindig számíthatunk, ha önkéntes tevékenységről van szó. Önkéntesek munkájával tervezzük, hogy programjainkon, rendezvényeinken ellássák a regisztrációs feladataikat. A projektbe bevonni kívánt Projektasszisztens közreműködésével a tevékenység jól szervezett, szakmailag is jól koordinált. Kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések- új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezettel (Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.): a szakmai elvárásoknak megfelelően együttműködést kívánunk kialakítania az Új Nemzedék Nonprofi Kft-vel is. A kötelező adatszolgáltatás terén, a szakmai elvárások teljesülése terén, a szervezett, a projekt megvalósításához kapcsolódó szakmai események, és képzések terén egyaránt.Képzések, tréningek lebonyolítása 30 fő részére az alábbi témakörökben: Kommunikáció, önismeret, mentálhigiéné és szelektív hulladékgyűjtési ismeretek, és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek. Tekintettel arra, hogy a projekt egyik alappillére a fenntartható fejlődés, és folyamatosan nagy gondot kell fordítani erre a projekt elemre, így nélkülözhetetlen, hogy célcsoporttagjaink részére is átadjuk ezeket az ismereteket. Helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése 25 alkalommal kívánunk Kézműves napokat szervezni, ahol ismerkedünk a kézműves szakmákkal. Egyedi tárgyakat készítünk a különböző ünnepek közeledtével. Szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében félévente 2 alkalommal Preventív célú szabadidős programokat szervezünk ahol a különböző kultúrákkal kívánjuk megismertetni tagjainkat. Közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése évente két alkalommal. Hagyományőrző Nap elnevezésű, olyan nagyobb méretű rendezvényt megszervezni, ahová 500-1000 fő megjelenését várjuk. Témája mindenképpen helyi hagyományápolás, és generációk találkozása lenne. Családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelést segítő programok támogatása két havonta szeretnénk Életvezetési tanácsadást fiatalkorúak, fiatal házasok és gyermekes családok részére biztosítani. Továbbá ebben a programelemben Devianciák megelőzését szolgáló előadássorozatot is kívánunk megvalósítani. Két elemből áll 1. A kábítószer fogyasztás veszélyei, következményei, az elkerülés lehetőségei, és a 2. A bűnmegelőzés, bűnözővé válás elkerülése előadás sorozatok. A programokat egész naposra tervezzük, az előadássorozatok mellett egy „Drogsátor” is felállításra kerül, ahol témához kapcsolódó kérdéseket személyesen szakembereknek fel is tehetik az érdeklődők. A projekt megvalósításához nélkülözhetetlen eszközök beszerzése (projektor, laptop, kamera, fényképezőgép), és bérlése (hangosító berendezés).

efop_1_3_7_17_2017_00257_c_fekvo_nyomdai

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.7

Pályázó neve: Római Katolikus Egyház Újfehértó

Projekt címe Egyházi és civil közösségfejlesztés Hajdúhadházon és Tégláson

Szerződés száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00257

Támogatás összege: (Ft) 43.597.192,-

Összköltség: (Ft) 43.597.192,-

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.01.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.12.31.

Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2020.06.29.

Támogatási intenzitás: 100%

Projekt szakmai tartalma:

Közösségfejlesztés –közösségi (re)integráció, közösségbe vonás, közösségben tartás, különös tekintettel a kisebbséghez tartozó és a fogyatékkal élő személyekre.

Új közösség létrehozása: Terveink szerint létre kívánunk hozni egy új kis közösséget . Így kívánjuk a fiatalabbakat egy kis közösséggé formálni, és létrehozni kívánunk „Újfehértó Női Kör”-t . Az aktív regisztrációval rendelkező helyi kis közösség főként karitatív, és közösségfejlesztő feladatokat lát el, és évente legalább 2 alkalommal belép az erre a célra létrehozott honlapra.

Mediáció: a társadalmi együttélés javítása és a közösségfejlesztés témájában a projekt keretein belül kívánunk bevonni egy szakembert, aki kidolgozza, hogy melyek azok az eszközök és módszerek, amelyeket alkalmazva elérjük a megcélzott tevékenységet.

Közösségi tér kialakítása, működtetése: terveink szerint a megvalósítás helyszínén egy Közösségi Kuckót kívánunk létrehozni, és a projekt teljes időtartama alatt működtetni. Bútorokkal, és számítógépekkel, hozzá tartozó egyéb kiegészítő tartozékokkal felszerelni, ahová a településen élők ellátogathatnak. Önkéntesek segítségével tájékozódhatnak az aktuális munkaerőpiaci keresletről és kínálatról, kereshetnek álláslehetőségeket, elküldhetnek egy –egy szakmai önéletrajzot.

Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása: a projektben több alkalommal kívánunk rendezvényeket szervezni, egyházi és nem egyházi ünnepeket megünnepelni, ezzel is hozzájárulni a közösségek szerveződéséhez, azok aktív részvételéhez. Továbbá ezen a programelem belül kívánunk 2 alkalommal olyan rendezvényt megvalósítani, ahol nemcsak a településen élők vesznek részt, hanem tágabb környezetből is várunk érdeklődőket. A szabadtéri rendezvényre szórakoztató vendégelőadókat kívánunk meghívni, és egész naposra tervezzük. Továbbá ebben a projekt elemben szeretnénk két 2 napos kirándulást szervezni 40 fő részére. Látogatást teszünk a Zempléni hegység kis falvaiba, megtekintjük a Vizsolyi Bibliát, a környék egyéb zarándokhelyeit, valamint a Mátrába és környékére. Közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése, koordinálása: Hátránykompenzációs tevékenységek: a projekt időtartama alatt ezen a tevékenységen belül Baba-mama klubbot kívánunk működtetni, havonta 1-1 alkalommal, mindösszesen 17 alkalommal.

Választott tevékenységeink:

Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés,

Információs napok, rendezvények, képzések szervezése lebonyolítása: a projektben 4 alkalommal Információs napot kívánunk megvalósítani. Az információs napokon kívánunk tájékoztatást adni a projekt szakmai tartalmáról, az elérni kívánt célcsoportról, a már megvalósított tevékenységekről. Érzékenyítő nap: ebben a projekt elemben érzékenyítő csoportos foglalkozást kívánunk megvalósítani. A fő témakör a fogyatékosság Célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése.

Tréning: A legtöbb ember nem tudja igazán jól menedzselni magát, nem tudja elérni, hogy másoknak kedvező véleménye legyen róla, és nem tud megfelelően gondoskodni arról sem, hogy mások reális képet kapjanak róla. Ezekre a feltevésekre kívánunk reagálni egy tréningsorozattal, amelyet 20 fő részére, mintegy 60 óra időtartamban kívánunk megvalósítani.

Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, mentálhigiénés szolgáltatások, szenvedélybetegség megelőzése). Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása, elsajátításuk segítése:  4 alkalommal Előadást tervezünk,  a sport, és az egészséges életmódra való törekvés témakörben. Családi 1 alkalommal, Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek Vezetésfejlesztés (Hatékony tevékenység-koordináció kialakítása)

Tevékenységi folyamatok feltérképezése, leírása: A hatékonyság növelése érdekében indokolt áttekinteni és fejleszteni a szervezeti működést, a személyes kompetenciákat, a tárgyi-és technikai feltételeket, amelyek az egyházi szervezet számos tagját, munkatársát, önkéntesét érintik.” Fontos számunka, hogy a meglévő erőforrásainkat megtartsuk, és az is, hogy meglévő kapacitásunkat tovább fejlesszük.

Irányítási, koordinációs szabályok kialakítása/fejlesztése: A vezető az, aki a szervezet tagjaival együttműködik a szervezet és az egyén céljainak megvalósítása érdekében. A koordináció Irányítási, koordinációs szabályok alkalmazása, monitorozása

Esetmegbeszélés, szupervízió, képzés: A csoportos szupervízió során 10 fős csoportot alkotnak különböző munkahelyeken dolgozó szakemberek, akik nincsenek egymással szoros és/vagy hierarchikus munkakapcsolatban. Összesen 5 alkalommal találkoznak közösen egyeztetett időpontokban, szupervízor közreműködésével.